Filmat föredrag: Affärsmodeller & strategi – i en digital tid

->> LÄNK: FILMAT FÖREDRAG FRÅN 28/9 2023 (60 min)

[Föredrag av CoreChange]

Dagens affärslandskap ställer nya krav, men erbjuder också oändliga möjligheter. I takt med att tekniken utvecklas blir det allt viktigare för företag och organisationer att förstå och anpassa sig till en ständigt föränderlig digital miljö. 
Vi har nöjet att bjuda in dig till ett seminarium som belyser hur du förändrar affärsmodeller och skapar strategier för att navigera ditt företag mot framgång i vår tids dynamiska digitala era.

Under föredraget kommer du bl.a. ta del av:
•   Hur digitaliseringen har omformat affärsmodeller och strategier.
•   Verktyg och metoder för att förstå och utnyttja digitala trender.
•   Fallstudier från ledande företag som framgångsrikt har omfamnat den digitala transformationen.

Detta evenemang kommer att ge dig insikter, verktyg och inspiration att leda ditt företag mot en ljus digital framtid.

 

->> LÄNK: FILMAT FÖREDRAG FRÅN 28/9 2023 (60 min)