Filmat webinar: Är ditt företag insiktsdrivet?

Filmat webinar (från Marknadschefskongressen 2021)

>> Se filmade föredraget här (Youtube)

Tema: Är ditt företag insiktsdrivet?

Talare: Martin Bergqvist

Data är din viktigaste tillgång och kan skillnaden mellan framgång och förlust. Hur kan du göra ditt företag data- och insiktsdrivet? Och vad krävs för att data ska bli en konkurrensfördel?

Mer info på: https://brainnordic.com/