Varumärkesundersökningar – ”Att tro är att icke veta”

Varumärket är ett företags mest värdefulla tillgång. Det består av namnet, logotypen och allt som kunderna förknippar med företaget. Utöver det samlar varumärket kundupplevelser, värderingar och löften som påverkar hur din målgrupp uppfattar företaget. För att vara framgångsrik i den konkurrensutsatta affärsvärlden år 2023 är det viktigt att ha insikt om och förstå dessa kundupplevelser, värderingar och löften. För att skapa och upprätthålla ett starkt varumärke är det därmed nödvändigt att genomföra regelbundna varumärkesundersökningar.

[Artikel från SveMa – > Läs mer om SveMas undersökningar -> KLICKA HÄR!]

”Att tro är att icke veta”

Att gissa är inte en bra metod när det gäller att bedöma sitt varumärke. Man kan inte bara utgå från vad man tror att målgruppen tycker och tänker. Som min kollega brukar säga; ”Att tro är att icke veta”. Det är bättre att basera sig på fakta och evidens. Då kan man se om varumärket lever upp till förväntningarna och om marknadskommunikationen fungerar. För att få en objektiv bild av varumärkeskännedomen bör man anlita en oberoende part som kan göra en undersökning.

SveMa har lång erfarenhet 

SveMa har genomfört varumärkesundersökningar i 40 år. De har expertis inom att samla in och analysera data på ett vetenskapligt och professionellt sätt. SveMa kan skräddarsy en undersökning efter ditt företags specifika behov, eller erbjuda dig någon av deras standardiserade och beprövade undersökningar.

Bland SveMas tjänster hittar du:

  • VarumärkesBarometern
  • PersonalBarometern
  • MarknadsBarometern
  • KommunBarometern
  • VillaBarometern
  • AnnonsBarometern

Vad är en varumärkesundersökning?

En varumärkesundersökning är en systematisk undersökning av din målgrupps uppfattningar, känslor och tankar om ditt företags varumärke. Syftet är att samla in data och insikter som kan användas för att utvärdera och förbättra varumärkesstrategin. Det är en omfattande process som involverar olika metoder och tekniker för att mäta styrkan i varumärket samt kundlojaliteten. Det kan vara lite obehagligt att implementera eftersom det blir som ett betyg på marknads- och försäljningsavdelningens arbete. Gör man det löpande så avdramatiseras inslaget och man får möjlighet att involvera hela företaget i processen.

 

… för att förstå essensen av ditt företags framgång

> Identifiera målgruppens uppfattning av varumärket: Genom att mäta hur varumärket uppfattas mot en specifik målgrupp, kan du upptäcka unika fördelar som utmärker sig på marknaden.

> Möjliggör målinriktad marknadsföring: Med hjälp av resultat från varumärkesundersökningar kan du rikta din marknadsföring mot specifika målgrupper och skapa meddelanden som är mer effektiva och relevanta.

> Bekräfta er kommunikation: Få svar på hur stor kännedomen är inom målgruppens olika segment, befattningar och verksamhetsområden.

> Anpassa ert budskap: Med kunskap om vilka kommunikationen har nått fram till, kan man anpassa sitt budskap för att nå de som avgör beslutet om ett köp.

 

Destination Kosta AB använder sig av SveMa för att ha koll på hur varumärket uppfattas och vad i kundkommunikationen som ger ett mer beständigt avtryck. Undersökningen är ett hjälpmedel för att kunna anpassa och finslipa marknadsarbetet. Ett exempel på förändring var en ”pay off” som tidigare användes; ”I hjärtat av glasriket”som byttes mot ”Kosta – en plats att uppleva”, den senare hade ett betydligt bättre obs-värde.

Internationellt centrum för lokal demokrati, ICLD, använde sig av SveMa för att få en uppfattning om människors kännedom för organisationen och verksamheten i svenska kommuner och regioner. Först gjordes en ”baseline” som sedan ett år senare upprepades för att kunna mäta förändringen.

 

Läs mer om SveMas undersökningar här:  https://svema.se/undersokningar/