Filmat webinar: Nya marknadsrättsliga regler – GDPR 2.0?

Filmat webinar (från Marknadschefskongressen 2021)

>> Se filmade föredraget här (Youtube)

Tema: Nya marknadsrättsliga regler – GDPR 2.0?

Talare: Jeanette Jönsson & Tobias Bratt

Från och med den 28 maj 2022 kommer nya regler att gälla på konsumenträttens område, vilket kommer få betydelse för hur företag arbetar med sin marknadsföring. Dessa nya regler syftar till att modernisera EU:s nuvarande konsumentskydds-regler genom att öka skyddet för konsumenter och effektivisera den inre marknaden. Bland annat kommer det introduceras en möjlighet för EU:s medlemsstater att utdöma böter om 4 procent av företags omsättning vid händelse av vissa överträdelser. Wistrand reder ut innebörden av det nya regelverket och vad man som företag bör tänka på för att möta de nya strängare kraven

Mer info på: www.wistrand.se