Filmat webinar: ”Ta kontroll över ditt varumärke i styrelsen”

FILMAT WEBINAR: -> KLICKA HÄR FÖR ATT SE (50 minuter)

Webinaret sändes från Växjö den 8/3 2022.

Arrangör: StyrelseAkademien Sydost i samverkan med systerföreningen Jönköping samt Marknadscheferna.

 

Lär dig mer om varumärkets betydelse och hur styrelsens varumärkesuppföljning kan utvecklas.
Styrelser i svenska SME-företag är säkert medvetna om att varumärket är en viktig immateriell tillgång. Varumärkesorientering är dubbelt så lönsamt som kortsiktig marknadsorientering. Den ökar utfallet av marknadsföringen, sänker säljkostnaderna och gör det enklare att attrahera och behålla personal. Dessutom fungerar varumärket som karta och kompass för produkt- och affärsutveckling. Trots detta visar en ny undersökning att 7 av 10 bolagsstyrelser inte följer upp varumärkets utveckling med relevanta KPI:er.

Vi diskuterade:
– styrelsens roll för att öka långsiktigheten i marknadsföringen
– vem som äger varumärkesfrågan
– vem ansvarar för att vi har rätt fakta runt varumärket
– hur mäta varumärkets värden som finns i målgruppens hjärnor…?
– vilka verktyg vi har till hands som kan tydliggöra varumärket och gör det lättare att presentera långsiktiga resultat som är användbara i ledningsgrupp och styrelse?

Varumärkeskonsult Matz Magnusson ledde diskussionen tillsammans med PeO Axelsson från Marknadscheferna och en expertpanel. Denna består bl a av Jennie Isberg som både är ordförande i Växjö Lakers och vd samt varumärkeskonsult på GoBrave. Som deltagare får du delta i kortare diskussioner mellan styrelsemedlemmar och marknadsansvariga i ”digitala rum”. Du får också veta mer om onlineutbildningen ”Varumärket i ditt styrelsearbete” med Matz Magnusson på Magnusson & Kennberg Varumärkesutveckling då deltagare får definiera och utforska nyckeltal för att långsiktigt följa upp varumärket.

VIDAREUTBILDNING/WORKSHOPS – För dig som vill fördjupa dig.

Vill du läsa mer om utbildningen ”Ta kontroll över varumärket i styrelsen”?
Denna passar både styrelseledamöter och VDar/marknadschefer och vi
identifierar de KPIer styrelsen kan ha nytta av i sin varumärkesuppföljning.

3 + 17 maj 2022 (fm) Info och anmälan
10 + 24 maj 2022 (fm) Info och anmälan