Fysiskt – Digitalt – Hybrid: Hur ser våra event ut i år?

Just när detta skrivs så har information om att restriktionerna ska tas bort 9 februari just presenterats och vi står alla inför en ny verklighet. För oss som arbetar inom eventbranschen är ju lyckan total och vi hoppas den sprider sig till alla er som planerar att genomföra event, fysiska såväl som digitala, eller för den delen hybrider.

[Artikel från Trippus -> LÄNK till webb]

Att beslutet om restriktionerna påverkar har blivit väldigt tydligt då Danmark redan släppt sina restriktioner, marknaden exploderade.  Väldigt roliga nyheter för en bransch (eventbranschen) som haft ett par väldigt jobbiga år och väldigt roliga nyheter för alla som längtat efter trevliga fysiska möten. Det är ju inte samma sak att mötas bakom en skärm.

När den spontana glädjen att få genomföra fysiska event har lagt sig lite grann så kommer de flesta kunder upp med nya tankar och frågor. Hur mycket de än har längtat efter det fysiska mötet har de samtidigt upptäckt nya sätt att mötas på och lärt sig fördelarna med att inkludera deltagare digitalt. De har kanske utökat deltagarantalet numerärt och också nått deltagare med en större geografisk spridning, är det interna happenings så har eventen kunnat ske oftare och fler har kunnat bjudas in.

Nu återkommer arrangörerna och påtalar att de vill ha det fysiska eventet men samtidigt kunna erbjuda allt det som de lärt sig uppskatta med det digitala. Lösningen är solklar: Vi arrangerar ett hybridevent!

De allra flesta av våra kunder planerar numera för möjligheten att medverka digitalt i de fall man inte har möjlighet att deltaga fysiskt.  Under de senaste två åren har lösningarna för detta utvecklats i en rasande fart vilket gör att upplevelsen för deltagarna numera är på en helt annan nivå än tidigare. Deltagarna kan interagera med varandra oberoende av om man medverkan fysiskt eller digitalt och eventet kan dessutom få en ökad livslängd ifall den digitala delen lever vidare.

Inom vissa områden har det digitala eller hybridmötet blivit det normala, eller är på väg att bli det normala. Företag, organisationer och föreningar har under ett par år genomfört de allra flesta stämmorna digitalt och sett en ökad effektivitet samt fler deltagare. Flera har också uttalat att hybridstämman är det sätt de räknar med att alla kommer att använda då det är mer inkluderande och demokratiskt då stämman blir mer lättillgänglig.

Ett väldigt starkt skäl till att medverka digitalt är ju också det miljömässiga, frågorna som ofta kommer att ställas är bland annat:

  • Behöver jag verkligen var med fysiskt eller kan jag närvara digitalt?
  • Är det miljömässigt försvarbart att jag reser till detta event?
  • Behöver vår personal närvara fysiskt eller kan vi presentera detta digitalt?

Inte minst vid interna möten har det blivit tydligt att fler möten kan ske utan att träffas fysiskt, under de senaste två åren har ju det blivit standard. Det som många kommit fram till är att ren information effektivt kan presenteras digitalt så att man vid fysiska möten ägnar all tid åt att träffas.

Idéerna är många och lösningarna likaså. Därför är det viktigt att skapa lösningar som passar just dig eller er:

  • Vad har ni för tankar kring detta?
  • Vad har just ni för behov gällande era event?
  • Hur tänker ni för att det ska matcha er miljöpolicy?

Vi på Trippus vill gärna ta den diskussionen med er då vi vill lära oss hur utmaningarna ser ut för alla företag, organisationer och föreningar nu när vi äntligen kan börja välja själva hur våra event ska genomföras. ●