Vad är Brand Equity?

[Artikel från Kantar Sifo ->Läs hela artikeln]

I grunden behöver vi förstå vad som menas med ”Brand Equity” – det som vi på svenska uttrycker som varumärkeskapital (ibland varumärkesvärde). Vi behöver kunskap om vilka delar brand equity byggs upp av så vi kan säkra insikter och definiera mål. Vi behöver också säkerställa att vi enar våra effektmått i ett holistiskt mätsystem, så att vi vet att vår strategi och alla former av taktiska aktiveringar faktiskt – med hjälp av varumärket – driver vår affärstillväxt…

Läs mer om (via länken nedan):

  • Från varumärke till Brand Equity – en kort historia
  • Skapa mottaglighet för varumärket i människors medvetande
  • Har ni överlevt (eller till och med blomstrat) under pandemin? Ert Brand Equity hade med det att göra.
  • Det krävs mer än tur för att bygga oemotståndliga varumärken
  • Brand Equity har en stark koppling till försäljningen – både på kort och lång sikt
  • Se till att kunden tänker på dig ofta
  • Brand Equity – ert varumärkeskapital är grunden för tillväxt

-> LÄS HELA ARTIKELN HOS KANTAR