Filmat webinar: Att skapa starka varumärken och samhällsnytta för målgruppen familjer med barn och ungdomar!

Filmat webinar (från Marknadschefskongressen 2021)

>> Se filmade föredraget här (Youtube)

Tema: Att skapa starka varumärken och samhällsnytta för målgruppen familjer med barn och ungdomar!

Talare: Fredrik Magnusson och Sara Edwardsson, True Stories

Barn och ungdomar blir alltmer medvetna om frågor som berör miljö, hälsa, etik och socialt ansvar. Undersökningar och trender visar tydligt att de medvetet väljer bort varumärken som inte uppfyller framtidens krav på en hållbar livsstil. Med andra ord, de väljer också aktivt varumärken som ligger i linje med deras värderingar. Barn och ungdomar påverkar familjernas köpbeslut i hög grad och de är även våra framtida kunder. Hur möter vi deras behov och hur formar vi framgångsrika koncept och värdeskapande kommunikation som lägger grunden till långsiktiga relationer och starka varumärken?

Mer info på: www.truestories.se