FILMAT WEBINAR: Kunden som vill komma in från kylan

Detta är en sammanfattning från webinar den 3 juni 2020, med Marknadscheferna i samarbete med Sverigestudien, Preera och Gullers Grupp. En del av arbetet med att öka kundfokus i svenska företag.

>> Länk till webinar här

https://www.preera.se/vara-tjanster/kunden-i-kylan-webbinarium-med-preera-och-sverigestudien-2020/

 

När man googlar ”kundfokus” får man upp 30 700 000 träffar. Går man sedan in och läser en del av det som skrivs i ämnet, framställs kundfokus främst som en möjlighet till ökad försäljning. Trots detta hamnar ”kunden” på plats 50+ i Sverigestudien som är en studie där man bland annat kartlagt på vilken ranking kunden kommer i svenska organisationer.

Preera har under 10 år genomfört Sverigestudien (Sverigestudien.se) och följt utvecklingen som tragiskt nog inte ökar fokus på kunden. I andra länder (som gör samma studie) kommer kunden i regel på plats 1–3, aldrig lägre än plats 10.

Vad beror detta på?
Kundfokus handlar främst om motivation och riktning, inte bara om CRM eller kundlojalitet.

Enligt många motivationsforskare ger få aktiviteter ger så hög tillfredsställelse som att skapa värde för någon annan. Vilket är något som alla, i alla organisationer, kan göra varje dag i arbetet om man har fokus på sina kunder och inte bara på sig själv, sina kollegor eller ens den egna organisationen.

På webinaret kommer vi presentera resultaten från Sverigestudien samt diskutera resultatet.
1. Var tror du att kunden hamnar på en rankinglista i er organisation
2. Varför har kunden just den rankingen?
3. Vad kan ni göra för att höja kundens ranking i er organisation?
4. Vilka konsekvenser får dagens ranking av kundfokus?
5. Vilka konsekvenser skulle det få om man kunde höja kundens ranking?

 

>> Länk till Facebookgruppen ”Kundfokus – Ja tack!”