Filmat föredrag (19 min): Datadriven strategiutveckling i en föränderlig värld (CoreChange Amplify^ – Breakfast Club)

I vårt snabbrörliga affärsklimat är det viktigare än någonsin att ha en tydlig strategi. Men hur gör man det när allt verkar förändras i ett hisnande tempo? Det är en fråga som kräver mod, flexibilitet och en vilja att tänka utanför boxen.
Strategiutveckling handlar om att hitta vägen framåt när kartan inte alltid är tydlig. Det handlar om att fatta beslut även när svaren inte är självklara och att skapa en vision som inspirerar och engagerar hela organisationen. Samtidigt måste vi vara ärliga om de utmaningar som ligger framför oss: oklarheter, svårigheter att hålla fokus och det ständiga trycket att tänka nytt.
Med dagens enorma mängd data blir förmågan att arbeta datadrivet en nyckel till framgång. Men det handlar inte bara om att ha rätt verktyg, utan om att vara agil och redo att anpassa sig till det oväntade. Det kräver att vi är öppna för experiment och redo att utmana våra gamla sätt att tänka.
Är du redo att möta framtidens utmaningar och ta itu med de komplexa frågorna kring strategiutveckling, då är det här dragningen för dig. Låt oss utforska hur vi kan bygga strategier för en värld i ständig förändring.
Mikael Kruusval
Management Consulting
Mikael Kruusval leder oss genom morgonens ämne. Han har över 15 års erfarenhet som konsult och rådgivare inom strategi, organisation och affärsutveckling.
Anders Henriksson
Head of Strategy and Management Consulting
Anders Henriksson med över 20 års erfarenhet från branschen. Han är er värd och moderator för vår frukostklubb.
Kontakt: anders.henriksson@corechange.se