Billes Tryckeri tar hållbarhetsarbetet till helt nya nivåer

”Grönt” är det nya guldet – så till den grad att det kommit att förekomma oegentligheter och bedrägliga formuleringar för att tillskansa sig konkurrensfördelar. Att i konkurrens tänja på gränserna är inget nytt under solen men att i dessa sammanhang ikläda sig en mundering man inte fyller ut är lite som att stjäla godis från barn – man gör det inte. Därför blir det extra viktigt att vara noggrann, tydlig och öppen med hur organisationen arbetar med hållbarhet.
Billes Tryckeri har verkligen gjort läxan.

[Artikel från Marknadscheferna Nr 1-2022 ->LÄNK: Billes Tryckeri, Text: Måns Löfgren, Foto: Mats Högberg]

LÄNKADE ARTIKLAR:

-> Myter & fakta om papper

-> Vad är GHG-protokollet?

-> CityMail:s hållbarhetstänk – så mycket mer än bara en hållbar distribution

 

Fenomenet kallas även ”greenwashing”, vilket innebär att den som bedriver en verksamhet, försöker skapa en bild av att vara mer miljövänlig än vad som verkligen är fallet – genom marknadsföring. Man kanske framhäver en miljöåtgärd som gjorts men som är obetydlig jämfört med andra miljöstörningar man orsakar. En annan form av ”greenwashing” är att driva på propaganda som exempelvis framställer det tryckta mediet som ett miljöförstörande media utan att på något sätt validera sina påståenden. Det finns mängder av myter i ämnet och på bloggen papermess.skybluemedia.se finns en del länkar till fakta och undersökningar samlade.

Berätta din egen historia

Det blir alltså viktigt för branscher och företag att åskådliggöra helheten kring sina avtryck och sitt arbete med hållbarhet och skapa fullständig transparens. Det har Billes Tryckeri i Mölndal gjort. Billes är Marknadschefernas tryckpartner sedan hösten 2021 och i förra numret av tidningen MC (2-2021) samt på Marknadsbiblioteket.se finns artiklar som beskriver det arbete som pågått i över 10 år på Billes. Nu tar man alltså sig an det som kallas Scope 3 och om Svanen och Scope 1 & 2 är grundskolan och gymnasiet, så är Scope 3 högskolan.

– Sedan oktober 2020 har vi klimatkompenserat för inköp av papper, kartong, plåtar och färger, alltså allt det material vi använder för att producera trycksaker – men nu kommer även transporter av färdiga produkter till kunden att inkluderas. Det känns tillfredsställande att vi tagit det här steget och det finns, mig veterligen, inget tryckeri i Sverige som ligger så här långt framme i sitt arbete med att minska sin klimatpåverkan. Vi vill att våra kunder skall känna sig trygga med att anlita oss i alla avseenden. Då måste vi göra läxan hela vägen – särskilt inom hållbarhetsområdet. Då håller det inte med hittepå-information och hittepå-siffror. Det skall vara faktabaserad information som berättar hur vi gör och hur det går till, med full transparens, säger Niklas Bille, vd på Billes.

Förutom den utökade klimatkompensationen så har Billes skrivit på ett sk. Pledge för FN:s Climate Neutral Now.

– Vi kommer att fortsätta arbetet ihop med pappersbrukens och transportföretagens egen hållbarhetsomställning. På sikt kommer alla företag säkerligen att ta fullt ansvar för sina utsläpp av koldioxid, vilket innebär att vi inte behöver klimatkompensera för exempelvis pappersframställning eller transporter som vi gör nu, fortsätter Niklas.

Plötsligt såg siffrorna sämre ut

Fram till 2020 så redovisades siffrorna hos Billes med hänsyn taget till de obligatoriska Scope 1&2. När arbetet startades 2010 redovisades och kompenserades det för 286 ton CO2-utsläpp. Redovisningen hjälper organisationen till att fokusera på olika förbättringsområden och 2020 var siffran nere i 29 ton CO2-utsläpp. När nu Scope 3 adderas till arbetet så åker siffran upp till 1205 ton CO2.

– Det kan ju tyckas lite deppigt att ha jobbat ner siffran med 90% under 10 års tid för att nu skicka upp den på 1200, kommenterar Per Andersson, Billes miljöansvarige. Syftet är ju så klart att gå in i nästa fas och möjliggöra för organisationen att fokusera på de nytillkomna förbättringsområdena på samma sätt som de tidigare som vi satt check i boxen på. Nu kan vi begära in tydligare redovisningar från våra partners och be dem sätta fokus på sina siffror. På så sätt tar vi ansvar för hela kedjan och kan kravställa utanför vår egen organisation och i en förlängning låta våra partners kvalificera sig för att om få leverera. Sedan kan vi bli bättre på att rekommendera rätt material till kunderna. Det gör mycket på en pappersintensiv tryckproduktion om den medför 50 gram CO2 per kilo papper i stället för 300 gram per kilo, avslutar Per.

Per Andersson är reseledaren på Billes tryckeris hållbarhetsresa

När Per Andersson inledde arbetet med Billes hållbarhetsarbete var den första men viktiga delen att ta reda på vilket klimatavtryck Billes egentligen har.

Per Andersson gick ut Miljövetenskapligt program vid Göteborgs Universitet 1998 och finns sedan 2002 i laguppställningen hos Billes Tryckeri i Mölndal. Han leder Billes hållbarhetsresa mot att bli helt klimatneutrala. Berätta lite.

– I dag tankas exempelvis våra egna leveransfordon till 99 procent med HVO som är en förkortning av Hydrogenated vegetable oil – ett förnybart bränsle som kemiskt sett är mycket likt fossil diesel, berättar Per.

– Vi har också sett över förbrukningen genom att satsa på moderna, energisnåla maskiner, effektiv ventilation med värmeåtervinning. Billes tryckpressar är det som drar mest energi, nästan tio gånger mer än uppvärmningen av lokalerna, fortsätter Per.

Berätta lite om vad du gör rent praktiskt

– Varje år gör jag en klimatberäkning enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG), och dess tre så kallade ”scope”. Det är klimatpåverkan från egenägda energikällor, klimatpåverkan från köpt el och värme samt indirekt klimatpåverkan. Nu inkluderas även samtliga leverantörer och alla insatsvaror samt transporter till alla kunder i miljöarbetet, berättar Per vidare.

– Indirekt påverkan är utsläpp från källor som inte ägs av företaget, förklarar Per – exempelvis framställning av insatsvaror såsom papper, färger och tryckplåtar, transporter för inkommande material, tjänsteresor med tåg och ibland flyg.

Var ligger fokus just nu?

– Nu intensifierar vi samarbetet med våra leverantörer i arbetet med att sträva efter minskade CO2-utsläpp genererade vid tillverkning av och transporter av de insatsvaror som används. Även transporter av alla färdiga produkter till våra kunder är i fokus gällande CO2-utsläpp. Vi strävar efter nollutsläpp även inom detta område. Men till dess vi kan nå det, så klimatkompenserar vi de utsläpp som inte kan undvikas nu – men de blir mindre och mindre, avslutar Per. ●

 

Om Per Stefan Andersson

Jobbar med: Projektledning inom hållbarhetsfrågor.

Familj: Min fru Marie, våra döttrar Matilda och Klara samt två hundar, Sheltiekillen Zickan och Pinschertjejen Lycka och bondkatten Kurry.

Bor: Kinna.

Äter: Navratan Kurma.

Dricker: En IPA.

Fritidssysselsättning: Ishockey.

Dold talang:Matlagning.