Myter & fakta om papper – kopplat till hållbarhet

[Källa: www.twosides.info, Bearbetning: Måns Löfgren, Illustration: Freepik.com]

 

Myt 1 – Papper är dåligt för miljö

Fakta – Papper är en av få sanna hållbara produkter

Träd som växer absorberar koldioxid, CO2, ur luften. Pappersprodukter är under sin livslängd ett koldioxidlager. Andelen pappersmassa från certifierade skogar ökar stadigt och uppgick 2017 till 83 %. Skogen spelar en avgörande faktor för att motverka klimatförändringar då den tar upp koldioxid och lagrar kol. Europas skogar lagrar 80 miljarder ton kol i biomassan. Enligt beräkningar tas cirka sju procent av regionens utsläpp av växthusgaser upp av skogen. ●

 

Myt 2 – Papperstillverkning är en av de största källorna till utsläpp av växthusgaser i världen

Fakta – Merparten av energin som används är förnybar

En (1) procent av de totala utsläppen av växthusgaser kommer från pappers- och massaindustrin samt tryckerinäringen. I jämförelse med det släpper enbart den del av gruvnäringen som arbetar med icke-metalliska mineraler ut sex gånger så mycket. I Europa använder vi i genomsnitt 156 kg papper per person och år. Den mängden motsvarar 100 kg CO2, lika mycket som en normal personbil släpper ut på cirka 80 mils körning. ●

 

Myt 3 – Europas skogsyta krymper

Fakta – Europas skogar har vuxit med en yta motsvarande 1 500 fotbollsplaner per dag

Mellan 2005 och 2015 växte Europas skogsyta med 44 000 kvadratkilometer. En yta större än Schweiz som motsvarar 1 500 fotbollsplaner per dag. Det som främst leder till avskogning eller försämring av miljon i skogarna är; storskaligt och småskaligt jordbruk, illegal avverkning, gruvdrift, infrastrukturprojekt samt bränder. Arealen skog som brukas certifierad form har ökat kraftigt. Vid år 2000 var ytan 18 miljoner hektar. 2014 var siffran 438. Fördelningen av skogsavverkningen är: 13 % papper, 50 % varme och energi, 28 % konstruktion och byggnad, 9 % övrigt. Notera att pappersförbrukningen bara är 13% av hela! ●