CityMail:s hållbarhetstänk – så mycket mer än bara en hållbar distribution

CityMail grundades på 90-talet för att utmana Postens monopol som gjorde det orimligt dyrt att skicka brev och paket. Sedan dess har företaget arbetat hårt med att hitta smartare, effektivare och mer hållbara sätt att leverera försändelser. CityMail är Content Partner till Marknadscheferna och ansvarar exempelvis för distributionen av den tidning du läser. Så vi tittade in hos CityMail för att få reda på hur deras hållbarhetsarbete går till.

[Artikel ur Marknadscheferna Nr 1-2022 -> LÄNK till Citymail – Foto: Jackie Dahl, Biggy.se, Text: Måns Löfgren, Skyblue Media]

För CityMail är hållbarhetsabetet mer än bara den delen som handlar om miljöpåverkan. Här inkluderas även arbetsmiljö, ekonomi och kvalitét. Skall vi vara ett hållbart företag måste alla dessa delar vara med, berättar Anne-Louise Sandström som är Marknadschef på CityMail. Trivs inte medarbetarna – inget CityMail. Har vi inte ordning på ekonomin eller kvalitén till våra kunder – inget CityMail. Så för vår del måste hållbarhetsarbetet inkludera alla delar.

– Vi har levererat försändelser i över 30 år och har under den tiden skapat innovation, nya tjänster och sparat stora summor åt kunderna. Vi är stolta över vad vi bidragit med och att den modell vi byggt upp erbjuder en klimatsmart leverans för kunderna och mottagarna, fortsätter Anne-Louise.

Paket och brev samåker

CityMail har ett viktigt uppdrag för samhället genom att förmedla information från stat, kommun, myndigheter och företag, vilket gör att verksamheten alltid är i rullning. Transporterna och CityMails lastmile rundor snurrar dagligen. Det gör att när nya tjänster tillförs till nätverket, exempelvis pakettjänster, så blir den tillkommande miljöpåverkan minimal eftersom paket och brev så att säga ”samåker”. Pakettjänsterna genererar extremt få extra transportkilometer från terminalerna då allt åker med i rutter som ändå går. En viktig parameter när det gäller hållbara leveranser. Anne-Louise berättar vidare:

– Vi är verksamma i en bransch där varje enskild försändelse har en relativ låg intäkt vilket ställt krav på en mycket effektiv leveransmodell där många försändelser samåker så långt som möjligt. En stor fördel med detta är att det samtidigt ger en låg total miljöpåverkan. Vi har ett antal strategiskt placerade terminaler som tar hand om inlämning och spridningen till de mindre sorterings- och utdelningskontoren. Dessa sker tidig morgon innan trafiken är som tyngst i städerna vilket gör dem effektiva utan onödig tid i köer och utan att fylla upp trafiken än mer. Utdelningskontoren är placerade mitt i den geografi där själva last-mile leveransen skall ske vilket gör att andra fordon än bilar kan väljas. Majoriteten av våra last-mile leveranser är helt utan utsläpp och i stadskärnor, där det är mest känsligt, är 90 – 95% av våra leveranser helt utsläpps- och bullerfria. Just nu pågår en stor satsning och en snabb omställning av hela vårt transportnät till att bli fossilfritt. Vi räknar med att kunna lansera ett omfattande fossilfritt erbjudande brett över vår verksamhet väldigt snart vilket så klart känns otroligt roligt. Då blir det verkligen tydligt för våra kunder och deras kunder hur hållbara leveranserna med CityMail verkligen är, berättar Anne-Louise.

Tryggt och säkert ända till FN

– CityMails hållbarhetsarbete syftar till att skapa en affär som över tid är stark och stabil. För oss innefattar det; miljöpåverkan som jag pratat om men också trygga och säkra medarbetare med kollektivavtal, försäkringar och en säker arbetssituation med ändamålsenliga hjälpmedel. Det innefattar en långsiktigt stark och stabil affär som är ekonomiskt hållbar. Slutligen en kvalitet där vi levererar med en pålitlig och hög kvalitet, avslutar Anne-Louise.

Långsiktig hållbarhet har varit med CityMail hela vägen och för ett antal år sedan blev man världens första klimatneutrala postdistributör. Representanter från CityMail har vid flera tillfällen bjudits in till FN för att prata om hållbarhetsarbetet.

Marknadscheferna är extra glada att få samarbeta med en aktör som låter hållbarhetsarbetet genomsyra allt. ●

Text: Måns Löfgren, Skyblue Media – > LÄNK