Så kan ditt företag möta morgondagens medarbetare

Samtidigt som unga ofta känner en hård press att göra ett klokt yrkesval präglas många företag och offentliga verksamheter i dag av en intensiv talang- och kompetensjakt. Bristen på kvalificerad arbetskraft hotar tillväxten och bedöms i många verksamheter vara en av de absolut största utmaningarna. På en arbetsmarknad i förändring blir det särskilt viktigt att matcha unga människors val och syn på framtiden med jobben och möjligheterna som finns.

[>> Artikel från Transfer Väst]

SKAPAR FLER NATURLIGA MÖTESPLATSER DÄR SKOLA MÖTER ARBETSLIV
Genom åren har företag som Stena, Ericsson, DB Schenker, Alfa Laval och SYSAV med Transfers hjälp arbetat för att komma närmare skolans värld. Företagsledare och yrkesföreträdare har genom Transfer valt att vara förebilder och genom det fått nya möjligheter att möta morgondagens medarbetare.

– Vi erbjuder det som många pratar om och som ofta upplevs som svårt att genomföra på ett sätt som gynnar alla. Genom att arbeta strukturerat och långsiktigt gör vi det enklare för företag att möta nya generationer av medarbetare. Skolans elever får samtidigt en viktig inblick i verkligheten och vad det exempelvis innebär att arbeta som ingenjör, advokat, IT-tekniker eller egen företagare, säger Katarina Vinterskog på Transfer.

EN LÖSNING MED MÅNGA VINNARE
– Som medverkande företag inspirerar och motiverar du unga inför framtiden. Genom Transfers föreläsningar kan branschföreträdare och erfarna yrkesmänniskor korta avståndet mellan skolbänk och verklighet. Vi anordnar både enskilda föreläsningar samt temadagar, så kallade Transferdagar, där vi erbjuder föreläsare från olika branscher. Exempelvis en Arbetsmarknadsdag, Framtidsdag eller Teknik/ IT-dag. Ibland skickar vi ut en föreläsare, ibland fyrtio säger Katarina Vinterskog.

– Oavsett omfattning bidrar de här dagarna till väldigt uppskattade möten mellan unga och arbetsliv. Det ger också de medverkande föreläsarna en kick. Att få dela med sig av kunskap och erfarenhet är ofta något som främjar den personliga utvecklingen. I många fall präglas ungdomarnas vardag också av bristen på vuxna förebilder. Här blir de medverkande företagens insats särskilt viktig.

ENKELHET EN FRAMGÅNGSFAKTOR
– Transfer har i dag ett väl fungerande och beprövat arbetssätt med gott samarbete i skolans värld. Lärarna registrerar sig på vår hemsida och önskar en föreläsning inom ett visst område. Sedan sköter vi matchningen med passande föreläsare som finns registrerade hos oss berättar Katarina Vinterskog. När en dag och tid schemalagts kommer föreläsaren ut till klassen och berättar om både sin personliga resa och om sitt yrke, vad det innebär. Ett av Transfers uttalade mål är att inspirera ungdomar till utbildning, yrkesval, företagande och entreprenörskap.
– Vi bygger broar mellan skola och arbetsliv som båda i grunden är beroende av varandra. Vi vill att de här två världarna skall komma närmare varandra, fortsätter Katarina Vinterskog.

BEHÖVS FLER FÖRETAG SOM ENGAGERAR SIG I SKOLANS VÄRLD OCH REGIONENS UNGA
Transfers samarbetspartner är företag och kommuner. För att möjliggöra Transfers arbete bidrar företag och kommuner dels med pengar, dels med anställda. Anställda som får komma ut på skolorna och föreläsa.

– Genom att vara partner till Transfer bidrar du aktivt till att ge unga de bästa möjligheterna att hitta sin väg till både arbete och utbildningsval. Många av våra partner bidrar också till att fler förstår företagandets villkor och de möjligheter som finns i entreprenörskap säger Katarina Vinterskog. Transfer har under flera år skapat ett gott renommé och har i dag en direktkanal in i skolans värld. Den värderar vi högt och i våra olika insatser ser vi till att mötet mellan skola och arbetsliv blir precis så bra som vi vill, fortsätter Katarina Vinterskog.

EN DEL AV ARBETET MED CSR
De företag som är partner till Transfer vill genom samarbetet aktivt verka för en långsiktig kompetensförsörjning till sitt eget företag och bransch. Dessutom bidrar de till en positiv utveckling för såväl individer (föreläsare och elever) som för samhället i stort. I Transfers utvärderingar anger 90 procent av alla elever som träffat en Transferföreläsare att de kommer ha nytta av föreläsningen i framtiden. Att samarbeta med Transfer kan på många sätt ses som en del av den egna verksamhetens CSR-arbete, avslutar Katarina Vinterskog.

HÖRT FRÅN PARTNER: LARS WETTERBERG, ALFA LAVAL 
Varför är det viktigt att vara ute bland unga elever? ”Vi är övertygade om att samarbetet mellan skola och arbetsliv behöver utvecklas och förbättras, och ett mycket bra sätt för oss att lämna vårt bidrag till detta är att stötta Transfer med bidrag och föreläsare. Inom Alfa Laval satsar vi också brett på att nå våra framtida medarbetare och/eller kunder – dvs de som idag går i skolan! Vi är övertygade om att vi även i framtiden kommer att behöva medarbetare som drivs av en kombination av intresse för teknik, affärer och människor. Ett sätt att sprida kunskap om oss och vad vi kan erbjuda är att möta elever tidigt i deras karriär och försöka ge dem en realistisk bild av vad det innebär att arbeta inom olika yrken hos oss – i Sverige eller någon annanstans.

KONTAKT
■ Katarina Vinterskog, Verksamhetschef Transfer Väst, Katarina.Vinterskog@transfer.nu, www.transfer.nu

KORT OM TRANSFER
■ Transfer- Ungas Möjligheter, bildades år 2000 och drivs som en ideell organisation. Syftet är att ge elever kunskap om arbetslivet, inblick till arbetsmarknaden, näringslivet och högre utbildning vilket leder till företagsamma och kreativa elever som tar egna initiativ. ■ Transfer når årligen 65 000 elever genom yrkesföreläsningar, Transferdagar och riktade projekt till skolan från arbetslivet tillsammans med partner. Transfer är en neutral plattform mellan skola och arbetsliv – icke-vinstdrivande, politiskt obundet och finansieras gemensamt av partner, såväl näringslivet som offentliga medel

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

4 × fem =