Den 1 januari 2019 får vi en ny lotterilagstiftning.

Den 1 januari 2019 får vi en ny lotterilagstiftning. Vad innebär detta för reklamlotterier och tävlingar?

I juni 2018 antogs en ny spellag som träder i kraft den 1 januari 2019. Lagen medför en spelmarknadsreglering som öppnar för konkurrens på spelmarknaden.

[>> Artikel från Wistrand Advokatbyrå]

 

Enligt nuvarande lotterilag är det i praktiken förbjudet att anordna eller främja deltagande i lotterier och andra slumpmässiga arrangemang som sker i säljfrämjande syfte. Detta eftersom det inte går att få tillstånd (licens) för sådana lotterier. En nyhet i den nya spellagen är att reklamlotterier och andra kommersiella lotterier, som anordnas utan krav på en insats från deltagaren, inte kommer att omfattas av någon licensplikt. I och med att licensplikten försvinner kommer exempelvis åtgärder i sociala medier där besökare uppmanas att ”gilla” eller ”dela” något med sina vänner för att kunna vinna biljetter, pengar eller varor och där vinnaren lottas fram bland de som ”gillat” eller ”delat” principiellt sett vara tillåtna.

Den nya spellagen ger följaktligen nya möjligheter att använda reklamlotterier eller andra slumpmässiga arrangemang för marknadsföringsändamål. Detta innebär inte att det är fritt fram att utforma reklamlotterier hursomhelst. Dessa lotterier måste likväl följa spellagens bestämmelser i övrigt, vilket bland annat kräver att marknadsföringen av spel ska iaktta måttfullhet. Vidare gäller också marknadsföringslagens krav på att all väsentlig information ska lämnas på ett klart och tydligt sätt i samband med marknadsföringsåtgärden. Med detta menas bland annat att villkoren för att delta i tävlingen, information om prisets/prisernas egenskaper och värde, eventuell skattskyldighet samt information om tidsgränser och andra begränsningar för att kunna delta tydligt ska framgå.

För reklam- och pristävlingar där vinnaren utses efter ett prestationsmoment innebär den nya spelregleringen inte några egentliga förändringar. Sådana tävlingar faller liksom tidigare utanför den nya spellagens tillämpningsområde, men måste fortfarande iaktta marknadsföringslagens krav.

Vill du veta mer, kontakta: 

Erik Ullberg
erik.ullberg@wistrand.se 
+46 31-771 21 76 

Christel Rockström
christel.rockstrom@wistrand.se
+46 08-50 72 00 45

Wistrand är en av Sveriges största advokatbyråer med närmare 200 medarbetare på kontoren i Stockholm och Göteborg. Sedan 1915 har vi levererat affärsjuridisk rådgivning av högsta kvalitet till privata och offentliga aktörer i svenskt och internationellt näringsliv.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

3 + 13 =