Marknadschefens nya guide till design

Design är ett substantiv. Det beskriver en slutleverans i form av en behållare eller en visuell presentation av något. Men design är också ett verb. En process. Det är alla de tankar och handlingar som går in i arbetet innan produktionen av den slutgiltiga designen.

[>> Artikel från Dear Friends, Författare:, Ola Ahlberg]

 

Design är ett substantiv. Det beskriver en slutleverans i form av en behållare eller en visuell presentation av något. Men design är också ett verb. En process. Det är alla de tankar och handlingar som går in i arbetet innan produktionen av den slutgiltiga designen.

Design som process har med begrepp som Design Thinking funnit sin väg in i styrelserummet och design i bredare bemärkelse har fått en allt större betydelse för företags framgång. De flesta företagsledare förstår idag att design sträcker sig bortom det visuella – att det rätt utfört kan vara en starkt förändringskraft. Ett sätt att ta tillvara på möjligheter och göra idéer framgångsrika. Ett sätt att påverka slutkundens upplevda värde av en produkt eller tjänst, bidra till att lyfta försäljning, öka kundernas engagemang och varumärkeskännedom, korta ned produktcykler och till och med öka ett företags värdering.

För att nå hela vägen krävs att den kreativa visionen och affärsstrategin jobbar i samma riktning. Idé och design blir det likamedtecken som summerar de strategiska slutsatserna i något externt kommunicerbart. Målet är att hitta en enkel originell idé eller ett förhållningssätt som stämmer så väl överens med uppdraget att den känns självklar. Att få det komplexa att upplevas enkelt.

I takt med evolutionen av designbegreppet har också designerns roll utvecklats. En grafisk designer blev tidigare kanske främst inkallad till projektgruppen när det var dags att sätta färg och form. Idag så förutsätts hen istället vara ordentligt insatt i och förstå kundens verksamhet. För att använda ett påhittat uttryck kan man idag beskriva designerns uppgift som den att ta fram kreativa affärslösningar. Detta ökade ansvar har lett till att många seniora designers idag skaffat sig breda kunskaper som yrkesverksamma. Ofta har de arbetat med projekt på hög strategisk nivå med utpräglat affärstänkande, och har djupgående insikter kring kundbeteenden, varumärken och konsumentens emotionella drivkrafter. I denna nya roll har det skrivna ordet blivit ett minst lika viktigt designverktyg som ritbrädan och rollen i projektgruppen den av en strävan efter den perfekta balansen mellan att vara en tänkare och en görare.

Men låt oss komma till lite av kärnan i detta inlägg. När designern bjuds in tidigt i processen och möts upp på rätt sätt ökar chanserna för att få avsiktligt utfall i ett projekt. Designerns unika perspektiv och kompetens kan hjälpa projektgruppen att tidigt pröva olika scenarios och hur de svarar mot slutkundens förväntningar samt projektets utmaningar och möjligheter. Varje uppdrag är unikt och har sin egen kontext. Genom att introduceras tidigt hinner designern också bearbeta dessa nya intryck, arbetet blir mer inspirerat och man undviker att fastna i invanda grepp. Det behöver finnas tid att se outnyttjad potential och söka samband, generera starka och relevanta idéer samt hitta nya och innovativa sätt att realisera dem på.

Arbetsgrupper är generellt mindre homogena idag än tidigare och det uppstår oftare intressanta möten som leder till innovation och nytänkande. Kompetenser som sällan tidigare deltagit i gemensamma möten, exempelvis ledning och kreatörer, jobbar nu löpande ihop mot gemensamma mål. Ja, idag är det inte ovanligt att man går ännu längre och bjuder in konsumenter eller slutanvändaren att delta i processen. Förståelsen för hur vi kan bidra med våra olikheter har ökat och kunskapen är generellt större kring hur man ska jobba för att få ut det mesta och det bästa av varandra. Och för att återgå till våra designers, när affärsfolk börjar ägna sig åt Design Thinking, och designfolk åt affärsutveckling är förutsättningarna bättre än någonsin att gemensamt kunna lösa uppgiften, identifiera möjligheter eller generera idéer. Alla bidrar fortfarande med sina olika perspektiv, där kreatörer vurmar för kreativitet och utförandet, kundansvarig för att hålla kunden nöjd, säljarna att skapa nya affärer och marknadsfolk att flytta positionerna framåt på statistiskt mätbart sätt. Men med den skillnaden att den gemensamma målbilden är resultatet av ett mer kollektivt arbetssätt och fler känner sig medskapande. För en designer och kreatör är detta riktigt bra nyheter. Att känna sig respekterad, engagerad och inspirerad har en direkt påverkan på leveransens kvalitet, och detta i sin tur på förutsättningarna för att projektet ska åstadkomma en förflyttning i riktning mot önskat mål.

På Dear Friends jobbar vi utifrån inläggets princip om att strategi och kreativitet ska gå hand i hand. Vi vet också att den kollaborativa processen fungerar, då den utgör grunden för alla uppdrag vi utför. Från design och varumärkesutveckling, till kreativ reklam eller digitala upplevelser. Vi har flera gånger fått frågan kring hur vi kan involvera så många tidigt i våra uppdrag. Egentligen gömmer det sig inte någon magisk hemlighet bakom hur vi lyckas med detta, vår metoder är enkla; vi jobbar omväxlande i fokuserade faser med hög koncentration och mer kollektiva faser där friheten är större och dialogen mer öppen. De tankar och insikter som kommer till oss får följa med fram och tillbaka på resan mellan dessa, tills en idé börjar ta form.

Vill du veta mer kontakta www.dearfriends.se

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tretton + 17 =