Kompetensutveckling och ledarskap driver företagens talanger

När gamla karriärvägar blir återvändsgränder och talang är en färskvara blir det allt svårare att framtidssäkra kompetens som arbetsgivare. Då blir begreppen talang och Talent Management viktigare än någonsin. Planering och nyfikenhet är två nycklar till att ta vara på kompetens och talang, säger Camilla Wallander, VD på Berghs School of Communication.

[>> Artikel från Berghs School of Communication, Författare: Susanna Klintberg Serenban]

 

Vad menar du när du pratar om talang? 
– Idag använder många uttrycket talang kopplat till unga människor. För oss är begreppet talang mycket bredare än så! Talang är en kombination av förmåga och vilja. Du kan ha naturlig fallenhet för ett specifikt område, men du kan också ha personliga förutsättningar och egenskaper som ökar chansen för snabb inlärning. Ofta är det en kombination av båda – talang är något som finns hos varje enskild individ, säger Camilla.

Hur tar man som arbetsgivare till vara på talang? 
– Som ledare är det viktigt att utforska och ta reda på mer om sina medarbetare. Det kan vara något som den anställda inte fått öva på innan, eller något som hen älskar att hålla på med men inte givits möjlighet till i sin nuvarande roll. Intresse föder motivation, och motivation är det som kommer att göra att inlärningen går snabbare, förklarar Camilla. Det finns verktyg du som ledare kan använda för att kartlägga kompetensen internt och på så vis få koll på vilken kompetens som finns och vilken som saknas.

– Ett enkelt verktyg för ledare är att använda din nyfikenhet och ställ frågor till din personal: ”Vilken förmåga eller kompetens använder du inte i din roll nu? Hur skulle du kunna använda den? Och vad skulle det kunna bidra till?”. Du behöver också vara öppen för att göra anpassningar och förändringar efter de svar du får. Jag tror att nya förutsättningar skapar nya behov och att nya behov kräver andra förmågor både hos befintlig personal och nya rekryter. Du får inte vara inte rädd för att justera roller eller rollbeskrivningar. Det är viktigt att vara flexibel och snabbt plocka upp dessa förmågor. Idag är det helt ok att justera rollen efter personen, och inte hålla fast till 100% kring personen efter rollen.

Vad finns det för efterfrågan på utbildning av samhället, arbetsgivare och arbetstagare idag? 
– Berghs har redan idag stor efterfrågan och ett stort intresse för att utbilda sig. Men det som verkligen behövs, och saknas idag, är att som professionell utbilda sig djupare. Inte bara kurser som skrapar på ytan. Som företag behöver man investera mer för att verkligen kunna tillgodogöra sig nya kompetenserna. Utveckling och utbildning är ett strategiskt område att lägga mer tid på säger Camilla.

För att möta efterfrågan kring nya yrkesroller lanserade Berghs 2017 ett helt nytt utbildningsformat: Berghs Upgrade. Utbildningarna inom Berghs Upgrade gör det möjligt att bygga vidare på sin befintliga yrkesroll och kunna hantera en ny yrkesroll. Samtliga utbildningar är också utformade efter arbetsmarknadens kompetensbehov, där ibland Digital Design.

– Din anställda kanske är jätteduktig på design eller skrivande men behöver utvecklas inom det digitala, då krävs såklart ett kompetenslyft. Vad många glömmer bort då är att ge praktiska case att öva på, samtala om och få feedback som gör att den nya kompetensen kan användas i organisationen. Det är precis det våra Upgrade-utbildningar erbjuder, förklarar Camilla.

Hur kompetensutvecklar man talang för att säkerställa bättre affärer för företaget och personlig utveckling för den anställda?
Många företag lägger idag hundratusentals kronor på rekrytering, och kanske ännu mer går förlorat på felrekrytering. Att planera sin personals kompetensutveckling borde därför tas på större allvar menar Camilla Wallander.

– Du behöver planera för att ta vara på kompetens och talang. Precis som du planerar inför en föräldraledighet eller för en tjänstledighet! Här kommer vikten av engagemang från den anställda in, och en överenskommelse med sin chef. Låt oss säga att en anställd ska gå en Upgrade- utbildning hos oss under 12 veckor. Hur mycket tid ska läggas på jobb och hur mycket ska läggas på utbildning under den här tiden? Hur gör ni om hen slutar? Ska det betalas tillbaka inom en viss tidsram eller finns det någon annan överenskommelse? Detta är saker du behöver ha koll på för att säkerställa affärsnyttan. Att bara utbilda sig på ytan med kortare kurser har blivit en standard hos en del företag, men för de som vågar satsa på djupare utbildning blir utdelningen större, menar Camilla.

– Jag tror på att när man utbildar sig så behöver man ha ett praktiskt case eller frågeställning med sig från sitt företag. Då är det lättare att se relevansen till sitt eget arbete och tillgodogöra sig kunskapen på ett bättre sätt. Att planera för att som anställd dela med sig av vad man lärt sig internt är också viktigt! Kanske starta en intern blogg under utbildningen till exempel, avslutar Camilla.

Mer info på: www.berghs.se 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

14 − elva =