Berghs uppgraderar din personal med ny kunskap

I ett kommunikationslandskap där kompetensbehov förändras i samma takt som medieutvecklingen står marknadschefen idag inför en utmaning när det handlar om att tänka långsiktigt – men ändå vara snabbfotad.

[Artikel från Berghs School of Communication]

Vi vill ha örat mot marken och behålla våra team kompletta. Vi står inför en utveckling där människor arbetar längre än någonsin i livet och behoven att ställa om sin karriär – och kompetens – sträcker sig längre upp i åldrarna och karriärstegen än någonsin. Att behålla sin personal och dessutom säkra att deras kompetens är relevant blir allt svårare, samtidigt som att rekrytera är både dyrt och tidskrävande. Livslångt lärande har gått från ett diffust begrepp till en verklighet att förhålla sig till, speciellt i kommunikationsyrken.

SOM ETT SVAR på en ökad efterfrågan som uppstått i takt med att vårt samhällsklimat förändras, lanserade Berghs i slutet av 2017 ett helt nytt utbildningsformat: Berghs Upgrade. Utbildningarna riktar sig till en erfaren målgrupp som redan har erfarenhet av att arbeta inom kommunikation och vill styra om sin karriär motett nytt område eller tillskansa sig en ny spetskompetens. Utbildningarna inom Berghs Upgrade skapar möjlighet att utveckla sin nuvarande yrkesroll och fylla på med ny kompetens.

SOM DELTAGARE INOM Berghs Upgrade studerar deltagarna på Berghs under 12 veckor. Den pedagogiska modellen inom Berghs Upgrade bygger på att deltagarna varje vecka får ett nytt uppdrag eller case, och därmed ge praktisk erfarenhet inom det område de utbildar sig.

LINN TORNÉRHIELM, CHEF ÖVER KURSVERKSAMHETEN PÅ BERGHS, KAN DU BERÄTTA HUR DU TÄNKTE NÄR DU TOG FRAM DE UTBILDNINGAR SOM IDAG ERBJUDS INOM UPGRADE?
Utbildningskonceptet bygger på insikten att allt fler yrkesverksamma vill och behöver vidareutbilda sig, och då fylla på med lite mer än vad t ex en 3-dagars kurs kan ge. Arbetsgivare ser samma behov när det kommer till kompetensutveckling av sin personal, då kommunikationslandskapet förändras i snabb takt. Kravet för att gå de olika utbildningarna är att deltagarna kommer in med en viss kompetens, t ex programmet Digital design vänder sig till befintliga grafiska formgivare och designers. Content manager vänder sig till befintliga kommunikatörer, redaktörer, journalister etc. Det är många företag idag som bygger upp egna inhouse-redaktioner och där finns det ett stort behov av att tillföra ny kompetens.

EN AV UTBILDNINGARNA I UPGRADEFAMILJEN ÄR DIGITAL PRODUCER. BERÄTTA!
Digital producer riktar sig till produktions- och projektledare, marknadskoordinatorer etc på marknadsavdelningar och byråer som vill kunna leda och beställa digitala kommunikationsprojekt. Det kan handla om appar, rörligt för sociala medier eller utveckling av befintliga webbsidor.

UTVECKLINGEN SKER FÖRSTÅS KONSTANT, MEN KAN DU DELA MED DIG AV EN TREND ELLER RIKTNING SOM DU TROR ATT INGEN MARKNADSCHEF KOMMER UNDAN ATT FÖRHÅLLA SIG TILL IDAG?
Behovet att ständig kompetensutveckling, både hos sig själv och hos sina medarbetare. Att vara nyfiken, vilja lära nytt och välkomna förändring. Inte lätt, men nödvändigt för oss alla.

FAKTARUTA: UTBILDNINGAR INOM BERGHS UPGRADE MED START HÖSTEN 2018:
• Digital producer >>Länk
• Digital design >>Länk
• Content manager >>Länk
• Processledning >>Länk

Läs mer på Berghs.se

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

3 + 1 =