Vilka lagar och regler gäller för ”Black Friday” som priskampanj?

På senare tid har uttryck som ”Black Friday”, ”Black Saturday”, ”Black Week” etc. översköljt oss i olika medier. När det gäller priskampanjer till nedsatt pris finns det särskilda regler att förhålla sig till enligt marknadsföringslagen.

[>> Artikel från Wistrand Advokatbyrå]

Marknadsföringslagen föreskriver att uttryck som ”realisation” eller liknande endast får användas under förutsättning att försäljningen ifråga avser produkter som ingår i annonsörens ordinarie sortiment.

Försäljningen måste också ske under en begränsad tid och priserna ska vara väsentligt lägre än annonsörens normala priser för motsvarande produkter.

Vidare bör inte en ”realisation” pågå under längre tid än några få veckor och sammantaget bör ”realisationer” inte överstiga ett par månader under loppet av ett år. Det är i regel inget problem för den som enbart realiserar sina varor eller tjänster under själva ”Black Friday”.

En annonsör som exempelvis under en period bedrivit priskampanj benämnd ”höst-rea”, som övergår till en priskampanj under namnet ”Black Week” och senare ”Cyber Monday”, kan däremot få bekymmer.

Som ett illustrerande exempel kan nämnas att Patent- och marknadsdomstolen nyligen ansett att ett näthandelsföretag gjort sig skyldigt till vilseledande marknadsföring genom användning av uttryck för ”rea” och ”utförsäljningar”. Företaget hade i aktuellt fall under nästan tio månaders tid, med några få dagars mellanrum, använt sig av begreppen ”rea” och ”utförsäljning” i sina utskick till kunder samt på sin webbplats.

Förutom marknadsföringslagens särskilda regler kring ”realisationer” och liknande priskampanjer måste annonsörer även beakta allmänna krav på att lämna all väsentlig information i marknadsföringen av sin egen eller någon annans näringsverksamhet.

Om en marknadsföringsåtgärd ägt rum i strid med det ovannämnda anses marknadsföringen som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Som marknadsförare bör även varumärkesrättsliga aspekter övervägas. Begreppen ”Black Friday” och ”Black Week” kan vara registrerade som varumärken nationellt eller internationellt. Låt vara att det sannolikt blir svårt för en innehavare att göra gällande en ensamrätt till uttryck som ”Black Friday” och liknande eftersom dessa namn numera sannolikt är att betrakta som ett allmängiltigt begrepp.

 

Vill du veta mer, kontakta: 

Erik Ullberg
erik.ullberg@wistrand.se 
+46 31-771 21 76 

Christel Rockström
christel.rockstrom@wistrand.se
+46 08-50 72 00 45

Wistrand är en av Sveriges största advokatbyråer med närmare 200 medarbetare på kontoren i Stockholm och Göteborg. Sedan 1915 har vi levererat affärsjuridisk rådgivning av högsta kvalitet till privata och offentliga aktörer i svenskt och internationellt näringsliv.