Designa din egen akademi – så bygger du en lärande organisation

Dagens snabba förändringstakt utmanar företag att klara av att både uppdatera kunskap och få in ny kunskap inom helt nya områden. Idag är det individen som initierar och driver behov av utveckling, men framöver behöver företagen ta ett starkare grepp och se över hur de skapar en lärande organisation. Det görs bäst genom akademier, enligt Berghs School of Communication.

[>> Artikel från Berghs School of Communication, Text & bild: Susanna Klintberg Serenban]

 

ATT GÅ FRÅN AD HOC TILL STRUKTURERAD SATSNING

Utbildning sker ofta ad hoc och är inte satt i ett system över tid med målsättning, uppföljning och coachning. Berghs har ett brett kurserbjudande där flera tusen personer uppdaterar sin kunskap varje år och många företag skräddarsyr även utbildning baserat på specifika behov. Under åren har endast ett fåtal företag designat en egen akademi. Nu börjar vi se de första tecknen på förändring baserat på tankarna kring livslångt lärande.

– Utbildning kommer kräva en egen strategisk plan, ett tillvägagångssätt att jobba strukturerat över tiden. En lösning är att etablera en akademi, där företaget bygger ett utbildningsprogram som en långsiktig satsning. Här kan Berghs fungera som samarbetspart för att säkra en bra pedagogik samt göra rätt val inom vilka områden inom kommunikation man kan behöva framtidssäkra, säger Camilla Wallander, VD på Berghs.

VILL HJÄLPA FÖRETAG ATT BYGGA ETT HÅLLBART UTBILDNINGSSYSTEM 

Berghs har medverkat i ett antal akademier under åren för olika företag och organisationer. Senast designades ett nytt upplägg för Aller Media som ville utveckla, motivera och attrahera talangfulla medarbetare med hög potential.

– Vi kommer att satsa mer på att skräddarsy akademier för företag baserat på en grund som vi arbetar fram. Ambitionen är att visa på vilken pedagogik som behövs för att både inspirera, motivera och lära. Vi jobbar på att designa ett intressant innehåll som görs valbart, en process som funkar över tiden och därefter hitta de rätta experterna per område, en kombination av interna föreläsare och externa genom Berghs nätverk, säger Cecilia Sjödin, Client Director på Berghs Solutions.

En akademi kan byggas med hjälp av en bas av viss kunskap som är viktig för alla i ett företag att ha. Det här upplägget ska också fånga upp behovet att uppdatera kunskap inom vissa utvalda områden. En satsning på utbildning över tid syftar till att bygga kompetens som är viktig, samt underlätta för kunskapsdelning internt vilket också kan vara mellan bolag inom en koncern.

– Vi tror på ett format med blended- learning, det vill säga en kombination av fysiska träffar, coachning och online utbildning genom vår digitala lärplattform. En annan del som stimulerar yrkesverksamma är Action Based Learning, “att lära genom att göra”, genom att samtal, projektarbete, presentationer och feedback, säger Cecilia Sjödin.

RETURN ON EDUCATION

Att lära nytt behöver vara en ständigt pågående process där nyfikenheten är central. Företag som önskar skräddarsy utbildning hos Berghs poängterar ofta två utmaningar: att jobba systematiskt med omvärldsbevakning/inspiration och säkra kunskapsspridning hos de som lärt sig nytt.

För att få full effekt på den investering man gör i utbildning behöver man tänka igenom alla delar. En utbildning har ett före, under och efter. Oftast läggs allt fokus på själva utbildningen, men genom att planera mer innan och bättre ta hand om ny kunskap efteråt så säkerställer man att få full effekt av investeringen i utbildning.

– I långsiktigt arbete med utbildning identifieras läromål så att företaget vet varför det är viktigt och vilket mål man har med sin nya kunskap. Innan utbildningen är det även bra att fundera över mål i tre nivåer: övergripande företagsmål, specifikt per team och ett personligt mål, säger Camilla Wallander, VD på Berghs.

ETT UPPLÄGG SOM ÄVEN PASSAR MINDRE BOLAG

Det kan vara lätt att tänka att om man är ett mindre företag så säkerställs kunskapsöverföring automatiskt, men så är inte alltid fallet. Som mindre företag kan man tjäna på att sätta bra strukturer redan från start. Ett enklare upplägg för hur trender fångas upp, hur specifik kunskap sprids eller en process för att testa nytt.

 

5 TIPS PÅ HUR MAN STARTAR TANKARNA KRING LÄRANDE ORGANISATION

  1. Fundera över varför ni behöver lära nytt

2. Vilka kompetenser behöver ni stärka närmaste åren

3. Vilka områden funkar att köra som e-learning

4. Vilka personer internt är bra på att lära ut eller facilitera workshop

5. Vilken typ av hjälp kan ni behöva (designa upplägg, utbilda, coacha eller annat)

 

Vill du veta mer, se https://www.berghs.se/