Wistrand har skrivit det svenska avsnittet i Advertising & Marketing 2023 i Global Chambers Practice Guide

Läs kapitlen; klicka här!

Guiden omfattar 26 jurisdiktioner och behandlar flera aktuella marknadsföringsrättsliga frågor, såsom vilseledande reklam, miljö- och hållbarhetspåståenden, marknadsföring i sociala medier, personlig integritet och så kallade ”dark patterns” samt ”ambush marketing”.

Artikeln ”Law and Practice” är skriven av Erik UllbergChristel Rockström och Andreas Salehi.

Artikeln ”Trend and Developments” är skriven av Erik Ullberg och Andreas Salehi.

Läs kapitlen; klicka här!

Läs mer om Wistrand; klicka här!