Vad händer med våra EU-varumärken i förhållande till Storbritannien efter Brexit?

Tack för din högaktuella fråga!

Nu vid årsskiftet 2020/2021 blev Brexit så ett faktum. Detta förändrar många olika förhållanden och situationer, och påverkar även våra EU-varumärken.

[Länk >> Artikel från Setterwalls Advokatbyrå]

När man ansöker om ett EU-varumärke får man vid registrering automatiskt skydd i samtliga EU:s medlemsländer. Det innebär att en registrering av ett EU-varumärke tidigare har medfört skydd även i Storbritannien. Efter den 31 december 2020 har innehavaren av ett EU-varumärke däremot inte längre skydd i Storbritannien under denna varumärkesregistrering (men givetvis i de resterande 27 EU-länderna).

Detta var kanske inte svaret ni vill ha, men i förhållande till vid årsskiftet redan registrerade EU-varumärken kan ni dock vara lugna. Alla EU-varumärken som var registrerade före den 31 december 2020 blir automatiskt omvandlade till varumärkesregistreringar i Storbritannien. Samtliga registrerade EU-varumärken har alltså klonats till varumärkesregistreringar i Storbritannien, utan kostnad för innehavaren. Den klonade varumärkesregistreringen i Storbritannien har samma ansökningsdatum, varu- och tjänsteförteckning, prioritetsdatum etc. som det tidigare EU-varumärket. Detta innebär alltså att den som innehar ett EU-varumärke registrerat före den 31 december 2020 är innehavare av två varumärkesregistreringar per den 1 januari 2021; en för EU och en för Storbritannien.

För det fall ni var innehavare av en eller flera varumärkesansökningar per den 31 december 2020, d.v.s. att er ansökan inte hade registrerats före detta datum, har ni från den 1 januari 2021 nio månader på er att komplettera med en nationell ansökan i Storbritannien för att få samma skydd som avsett med er EU-ansökan. Om ansökan avseende Storbritannien görs inom denna niomånaders-frist så kommer ni alltså att få samma ansökningsdatum här som i den ursprungliga EU-ansökan.

För det fall ni har förnyat ert EU-varumärke före den 31 december 2020 har er klonade registrering i Storbritannien förnyats på motsvarande sätt. Om ert EU-varumärke istället har förnyats eller ska förnyas efter den 1 januari 2021 måste ni nu förnya även er nya registrering i Storbritannien.

Om ni mot förmodan inte vill att ert EU-varumärke ska omvandlas till en rättighet i Storbritannien kan ni välja bort detta (sk. opt out). Om det aktuella varumärket har använts i Storbritannien, eller om ni har överlåtit, licensierat eller ingått ett avtal om ert EU-varumärke, bör det dock noga övervägas och sannolikt avstås ifrån att välja bort denna omvandling eller kloning. Vi ber er också observera att även om ett avtal inte omedelbart omfattat Storbritannien kan detta land ändå ha täckts genom att avtalet omfattat hela EU.

Vi ber er observera att ovan alltså gäller i förhållande till era varumärkesregistreringar. Det finns dock andra immateriella rättigheter som kan påverkas av Brexit och vår rekommendation är att se över ert nuvarande skydd och samtliga avtal i förhållande till era immateriella rättigheter för att säkerställa att er portfölj har önskat skydd även nu när Brexit trätt i kraft! Hör av er så hjälper vi till.

 

Setterwalls är en av Sveriges ledande affärsjuridiska fullservicebyråer.

Per Lidman och Lovisa Dahl Nelson är affärsjuridiska advokater, huvudsakligen verksamma inom marknadsförings- och immaterialrätt.

Du når dem på: per.lidman@setterwalls.se, lovisa.nelson@setterwalls.se eller 010-690 04 00.