Jämförande reklam – vad gäller?

Är det tillåtet att hänvisa till andra näringsidkare och deras produkter i sin marknadsföring?

[Länk >> Artikel från Wistrand Advokatbyrå]

Konkurrensen om konsumenterna kan stundtals vara mycket hård och för att flytta fram sin position på marknaden kan näringsidkare ibland lockas att vidta marknadsföringsåtgärder som ligger i gränslandet för det tillåtna. Men för den som inte först försäkrar sig om att åtgärderna är lagliga kan marknadsföringen resultera i en dyrköpt läxa i form av bl.a. marknadsstörningsavgift, vitessanktionerade förbud och/eller skadeståndskrav. Den som anser sig kunna erbjuda en bättre eller billigare produkt än sina konkurrenter gör därför bäst i att försäkra sig om vad som gäller innan detta utnyttjas i marknadsföringssyfte. Under förutsättning att lagkraven följs kan dock jämförande reklam ge relevant och värdefull information till konsumenter, vilket även har framhållits i praxis.

Med jämförande reklam menas enligt marknadsföringslagen reklam som direkt eller indirekt pekar ut en annan näringsidkare eller dennes produkter. För att jämförande reklam ska vara tillåten krävs att ett antal kriterier är uppfyllda. Bland annat får inte jämförelsen vara vilseledande, misskreditera annan näringsidkares verksamhet, dra otillbörlig fördel av annan näringsidkares renommé eller framställa en produkt som en imitation eller kopia av en produkt som har ett skyddat varumärke eller företagsnamn. Regeln anknyter delvis till det immaterialrättsliga skydd som annars gäller för design, varumärken och företagsnamn m.m. Man bör exempelvis avstå från att använda en konkurrents logotyp i sin marknadsföring eftersom det sällan finns stöd för en sådan användning.

För att det ska anses röra sig om tillåten jämförande reklam krävs vidare att jämförelsen avser produkter som svarar mot samma behov eller är avsedda för samma ändamål. Jämförande reklam är således endast tillåten om det rör sig om konkurrerande produkter.

Generella utfästelser om t.ex. ”lägsta pris” anses inte peka ut en annan näringsidkare eller dennes produkter direkt eller indirekt. Däremot anses sådana utfästelser vara vilseledande och därmed otillåtna om inte näringsidkaren själv kan styrka påståendet.

 

Vill du veta mer, kontakta: 

Erik Ullberg
erik.ullberg@wistrand.se 
+46 31-771 21 76 

Christel Rockström
christel.rockstrom@wistrand.se
+46 08-50 72 00 45

Wistrand är en av Sveriges största advokatbyråer med närmare 200 medarbetare på kontoren i Stockholm och Göteborg. Sedan 1915 har vi levererat affärsjuridisk rådgivning av högsta kvalitet till privata och offentliga aktörer i svenskt och internationellt näringsliv.