Utbildningar på distans: En revolution för lärande

2020 var ett dramatiskt år präglat av oro. Samtidigt var 2020 också ett år av häpnadsväckande mänsklig omställningsförmåga – se bara på samhällets blixtsnabba övergång till distansarbete.

[Länk >> Artikel från IHM Business School]

Videosamtalstjänsten Zoom hade i december 2019 cirka 10 miljoner dagliga användare, i april 2020 var den siffran uppe i över 300 miljoner. Microsoft Teams nådde 39 miljoner användare över webben i januari och var i mars uppe på 187 miljoner. Sverige har liksom sin omvärld klivit in i en distansbaserad social kultur tack vare Folkhälsomyndighetens råd:

”Arbeta hemifrån om du har möjlighet”

En studie från IP Only pekade på att cirka sju av tio svenskar arbetade hemifrån under augusti och i en ny rapport från The Remote Lab så framgår det att 96 % av svenska arbetstagare vill se fortsatta möjligheter för distansarbete när krisen avtar.

Distans är med andra ord här för att stanna och det rör inte enbart arbete, det rör hela vår sociala kultur. Idag fikar vi över Facebook-live, vi utövar Yoga i ett Google meets-rum och inte minst så utbildar vi oss i virtuella miljöer, något som gjort att utbildningsbranschen nu utvecklas i rasande fart.

– Vi står inför ett paradigmskifte när det kommer till utbildning, det händer rätt så revolutionerande saker med tanke på all den kraft och fokus som riktas åt det här hållet just nu, säger Peter Haaland Svensson, utvecklingsledare av distansutbildningar vid IHM Business School.

Lyckades IHM ställa om sina fysiska utbildningar till distans när corona slog till?

– Vi är ändå nöjda över hur väl vi lyckats genomföra det vi hade planerat i och fortsatt kunnat hålla en hög nivå på våra utbildningar. Det är både lärare och IHM som varit en del av det, men framför allt våra studerande som tagit en aktiv del i omställningen.

Peter Haaland Svensson var delaktig i hur hela IHM:s yrkeshögskola med runt 35 pågående utbildningar ställdes om till distans i våras. Även större delen av IHM:s öppna utbildningspaket med runt 50 utbildningar har på grund av omständigheterna omformats till distansformat. Farhågor om missnöje från kunder utan distansvana har uteblivet, istället har det nya kundintresset banat väg för helt nya utbildningar på distans, exempelvis kurser inom Hållbart ledarskap och Agil förändringsledning.

Johan Victor utbildar i den sistnämnda utbildningen på IHM via sitt konsultbolag Ledarskap1. Han menar att coronaåret 2020 har kommit att bli avgörande för framtidens lärande.

– Jag tror att vi kommer se en revolution i utbildningsvärlden kring hur vi vill lägga upp våra utbildningar och faktiskt också en revolution över hur företag vill köpa utbildningar. Jag tror vi alla håller på att inse vilka enorma möjligheter det finns i distansformatet, säger han.

Vad mer innebär det här för framtidens utbildning och lärande?

– Distansutbildningar blir mycket mer tidseffektiva än fysiska kurser, eftersom man slipper resa till fysiska utbildningslokaler. Det gör att lärandet enklare kan sträcka ut sig över tid, i flera månader eller kanske till och med över ett år. Det är inte svårt att driva ett utbildningsprogram på distans på ett år eftersom det bara handlar om att vi ska koppla upp oss med jämna mellanrum, exempelvis en halvdag eller tre timmar i veckan.

Det här öppnar enligt Johan Victor upp för kontinuerlig kompetensutveckling. En framtid där man inte går på kurs en gång om året, istället ”går man på kurs” hela tiden genom att följa med i olika utbildningsprogram och virtuella nätverk som löper på under lång tid. På det sättet kan kompetensutveckling integreras i människors arbetsliv så att lärande blir något ständigt pågående, det vill säga: Ett livslångt lärande.

Framtiden är som alltid oviss och utvecklingen av distansutbildningar kan ta många vägar. Peter Haaland Svensson sammanfattar det hela så här:

– I februari 2020 visste ingen hur mars 2020 skulle se ut, så vem vet vad som kommer hända runt hörnet. Men om jag vågar mig på att gissa så tror jag att vi kommer röra oss i det digitala rummet på ett annat sätt än idag. Genom VR och AR-teknik tror jag vi kommer se varandra på ett mer närvarande sätt. Jag vet att det jobbas hårt på den typen av utveckling just nu och jag tror det är små steg kvar innan vi är där och kan lanserade den tekniken brett i utbildningsvärlden. Jag ser helt nya möjligheter.

 

Nya distansutbildningar från IHM under 2020

 • Business Management
 • Digital marketing
 • Digital marketing: Goals & Analytics
 • Growth & Marketing strategy
 • Digital Events
 • Förändringsledning
 • Innovation & Business Growth
 • Verksamhetsstyrning
 • Ecom: konverteringsoptimering
 • Agil förändringsledning
 • Hållbart ledarskap
 • Hållbarhet inom E-handel