”Den som helt slutar kommunicera dör”

Att hitta rätt och framgångsrika vägar för sitt bolags eller verksamhets marknadsföring och kommunikation kan vara nog så kämpigt. 2020 var det tuffare än någonsin. Hur blir då resten av 2021, vem vågar ens gissa?

[Länk >> Artikel från Perspective Communication]

Så här en bit in i 2021 börjar de flesta marknadsförare och kommunikatörer förstå att vägen att nå sin målgrupp liknar ingen som branschen vandrat på förut. Och hur länge det ska se ut så här vet i skrivandet stund inte ens Anders Tegnnell.

Lars Sjögrell, före detta journalist och grundare till det som idag är Göteborgs äldsta PR-byrå (grundades 1999, reds. anmärkning) har hunnit med både hög- och lågkonjunkturer, fastighetskrascher, it-bubblor och nu senast en pandemi. När Marknadscheferna träffade PR-konsulten blev det ett samtal om kommunikation i allmänhet och förstås om kommunikation i spåren av Covid-19.

– Förutom extrema naturkatastrofer så har inget i modern tid ändrat spelreglerna mer Covid-19. För alla i hela världen. Att då prata marknadskommunikation kan ju kännas småaktigt, men samtidigt måste ju livet gå vidare och samhället fungera efter bästa förmåga. Och däri ingår att företag och verksamheter överlever, hittar nya vägar, nya målgrupper och därmed fortsätter att skapa intäkter och sysselsättning.

Eller är dom så nya? Att gasa i dåliga tider brukar vara ett generaltips från reklambranschen, att synas mer när konkurrenterna börjar bli defensiva. Men vad gör man när kunderna slutar handla, när få går på stan, när intäkterna krymper för varje dag och när inte ens världens största experter vet när det här tar slut?

– Ja, va gör man då? Klart är dock att den som helt slutar att kommunicera dör till slut. Det är väl det enda man kan vara säker på. Men det klart att det inte behöver vara allt eller inget hela tiden. I samråd med våra uppdragsgivare la vi tidigt om deras PR-planer, redan i mars-april 2020. Närvaro och synlighet var viktigt, men inte i samma utsträckning och omfattning som i den ursprungliga planen för 2020. Här gällde det att budgetera och överleva kommunikativt över lång tid, i första hand hela 2020, trots sannolikt relativt sett mindre intäkter. Och det är det som gäller fortfarande, säger Lars Sjögrell.

Vad man inte visste då var att det skulle se ungefär likadant ut, och vissa fall ännu värre, tolv månader senare. Lägg därtill politisk oro i USA under våren 2021 och alla förstår att planerna och budgeterna kommer att behövas ses över både en och två gånger under resten av detta året. I skrivandets stund vet ingen när vi går tillbaka till det som vi en gång ansåg normalt.

Vilka blir då Lars Sjögrells bästa tips när tiderna är tuffa och framtiden oviss?

– Det vänder. Det kan vi vara säkra på. Stora frågan är bara NÄR det sker? För oss som i första hand arbetar med kommunikation, PR och medierelationer är förstås närvaro och, i den mån det är möjligt, kontinuitet viktigt. Skapa och leta de händelser som är värda att kommunicera. Branschtidningarnas roll som ”kunskapsgivare” blir inte mindre i dåliga tider, snarare tvärt om. Var hittar dina kunder sin information, vilka kanaler är viktiga för dom? Se till att synas där i första hand.

Dela upp dina nyheter och berätta inte allt som du vet och tror på en gång. Gör man exempelvis ett förvärv så kanske man inte behöver berätta hur många nya arbetstillfällen som skapas eller hur mycket man kommer att spara tack vare synergieffekter. Det kanske kan vara en bra nyhet två veckor senare, säger Lars Sjögrell.

– Även i sämre tider finns möjligheten att bli din branschs ”talesperson”. Resurserna är visserligen mindre men det är å andra sidan konkurrensen också. En inte allt för vågad gissning är att journalister kommer att ropa efter ”goda nyheter” inom kort. Se till att du och ditt företag är där och berättar om allt bra som just ni gör, avslutar Lars Sjögrell.