Tänk hållbarhet inför nästa sajt

Det känns som att ni just gjorde om er webb, men i organisationen har det redan börjat knorras om att den upplevs som gammal. Den som, för bara något år sedan, var så fräsch och innovativ känns kantig och svårnavigerad. Och när folket på IT-avdelningen hälsar att de inte kan göra några ändringar i designen känner du dig låst.

[>> Artikel från Dear Friends, Författare: Elin N Vennerbring]

Idag beställs och byggs allt för många webbsidor enligt den gamla skolan. Kunden önskar en webbplats och för att den ska hålla länge ska designen kännas klassisk eller tidlös. En design sätts enligt den grafiska manualen och sen börjar utvecklarna bygga sajten. Och visst blir resultatet bra, i alla fall till den dagen då du vill ändra på något.

Vi lever i en föränderlig tidsålder. Varje dag ritas det digitala landskapet om och användarnas behov och beteende förändras med det. Nya format, plattformar och funktioner pushas konstant fram vilket ställer högre krav på digitala tjänster och dess design. Då räcker det inte att bara vara moderna i sitt uttryck – såvida man inte gillar att ösa ner pengar i en helt ny webb vartannat år.

En viktigt insikt som beställare är att dagens webbplatser måste byggas så att de kan agera som levande organismer. Designen måste vara flexibel nog att snabbt kunna anpassa sig till förändringar och levande nog att servera användarna med relevant innehåll på ett intressant vis utifrån deras behov och drivkrafter. Lösningen heter kort och gott “designsystem”.

En lek med klossar

Förenklat kan du tänka dig en hög byggklossar i olika färger, mönster och former. Till en början känns det rörigt men när du tittar närmare ser du att klossarna har olika betydelser. Klossarna passar i varandra och parar du ihop dem skapar du helt plötsligt nya former och funktioner. En idé som gjort Lego väldigt framgångsrika.

Bygger vi upp webbsidor på samma vis kommer ni spara både tid och pengar på lång sikt och undviker att varumärket kommer att upplevas spretigt. Ju tydligare designsystemets beståndsdelar med klossar, element, moduler och mallar är sammankopplade, ju mer ger det en flexibilitet i att utveckla webbplatsen när nya behov och beteende uppstår hos användarna och nya moduler behöver adderas eller tekniken förändras.

Designsystemets beståndsdelar

Klossarna innehåller de grafiska elementen som typografi, ikoner, färger, knappform, mönster, typsnittsstorlekar etc. Det nödvändiga innehållet som faktiskt visar identiteten. Bygger vi ihop några av dessa klossar bestående av färg + typografi + typsnittsstorlek + form bildar det ett element. När vi därefter sätter samman flera element till en enhet bygger vi en modul som får en specifik funktion, användningsområde och syfte. Det kan vara en datumväljare, sign-up för nyhetsbrev eller en nyhetspuff. När moduler sätts samman skapas en mall som senare ska fyllas med innehåll. Mallen finns där för att dokumentera layouten och strukturen för den sektionen.

Får man bygga som man vill?

Nej. Givetvis så kan vi inte bygga designsystemet utan ett riktigt bra koncept, en gemensam vision. Det är den som är den bärande idén och genomsyrar webbplatsens innehåll och uttryck, det är dit vi vill nå. Vi behöver också fastställa projektets designprinciper och värden. De finns där för att vägleda dig och hjälpa ditt team när ni arbetar med de otaliga delarna av systemet. Detta blir särskilt viktigt för att hålla samman varumärkesupplevelsen, speciellt när man jobbar offline och online i en mängd olika kanaler. Först då kan vi koncentrera oss på verktyget, designsystemet.

Designsystemets fördelar:

  • Arbetet följer en guide som både byråer och inhouse enkelt kan följa.
  • Ger varumärket en flexibilitet i alla faser, från idé till produktion.
  • Stringens i det visuella språket ger en sammanhållen varumärkesidentitet.
  • En enhetlig varumärkesupplevelse ökar varumärkets trovärdighet.
  • Ger företaget verktygen för att kunna följa med i den digitala utvecklingen över tid, vilket möjliggör en flexibilitet i att addera nya moduler om behov uppstår eller tekniken förändras.
  • Ett gemensamt språk och arbetssätt som sparar både tid och pengar på lång sikt.

Att arbeta efter ett designsystem är egentligen inget nytt. Många företag har en varumärkesplattform och en grafisk identitet med tydlig typografi- och gridsystem för olika enheter. Googlar du “designsystem” kan du förkovra dig historiskt i både Bauhaus Design Principle och NASA Graphic standards Manual för att nämna några av de mest kända.

Det är ju heller ingen överraskning att företag som Google, Uber, Airbnb och Spotify har tagit fram världens mest internationaliserade designsystem. De har att byggt sina digitala produkter och varumärkesidentiteter på ett skalbart vis vilket ger dem möjligheten att ständigt utvecklas framåt utan att upplevas som spretiga i sin kommunikation.

Samtliga har, sedan flera år arbetat aktivt med att förbättra och förfina sina designsystem för att följa med i den digitala utvecklingen. Det är så de har kunnat revitalisera sitt varumärke år efter år utan att bli inkonsekventa eller spretiga, och det är anledningen att vi känner igen något som känns “typiskt Apple”. Kanske känns det svårt att jämföra sig med dessa giganter, men faktum är att det inte nödvändigtvis behöver vara så svårt. Man behöver bara vara beredd på att göra ett grundligt jobb från början.

Råd från kära vänner

Ur ett rent ekonomiskt perspektiv för oss som byrå skulle vi kunna fortsätta tillverka webbplatser som håller ett år eller två – men samtidigt skulle vi begå tjänstefel. För hela anledningen till att företag kommer till oss är att de vill ha hjälp och verktyg som stödjer varumärket, skapar konkurrensfördelar som driver försäljningen. Ta därför alltid reda på designprocessen hos din byrå och var delaktig. I en bra designprocess sitter du på expertisen om ditt företag medan din byrå har metoderna och arbetssättet att hitta nya vägar att nå ut med rätt kommunikation till målgruppen. Och med ett genomtänkt och väl fungerande designsystem på plats kan du njuta av långsiktiga lösningar som hela tiden går att bygga vidare på. Lita på din byrå!

Vill du veta mer om Dear Friends: https://dearfriends.se/