Sociala medier: Vem ska göra vad i ”byrådjungeln”?

Kommunikationsbranschen har vuxit med nya sorters byråer som erbjuder olika, samma och specifika tjänster inom sociala medier. Och här finns idag många som hävdar just sin förträfflighet. Det är inte lätt att veta hur man som marknadschef ska tänka när man väljer byråer att arbeta med för sociala medier, vem ska göra vad i dagens ”byrådjungel”?

[>> Artikel från Perspective Communication, Foto: Anna Sigge, Text: Linnea Schmeling]

Historiskt har en marknadschef i snitt två till tre olika kommunikationsbyråer för att täcka behovet för den traditionella marknadsföringen och få den expertis man söker inom olika marknadsföringskategorier. Men behöver marknadschefen ännu flera nya byråer för att ta hand om sociala medier, eller räcker det med de samarbeten man redan har?

VI PRATAR MED Anders Ekhammar, partner och senior PR konsult på Perspective Communication, för att försöka reda ut begreppen och hur man som marknadschef kan tänka runt sociala medier och ”vem-som-gör-vad” för bäst effekt?

– Först vill jag gärna påminna om att sociala medier är, i sammanhanget, en relativt ny kanal för kommunikation och marknadsföring. Det gör att ingen har någon längre erfarenhet att luta sig mot.

Reklam har funnits sedan våra förfäder målade på grottväggarna och PR som kommunikationskanal med ambitionen att skapa public relations, relation till samhället och invånarna, har funnits nästan lika länge. Jag vill också avdramatisera sociala medier. Jag är övertygad om att vi i grunden reagerar och agerar på samma sätt inför kommunikation och marknadsföring i digitala och sociala medier, som vi gör i andra kanaler. Däremot är en av utmaningarna att sociala medier i sin helhet är lika komplext som all övrig marknadsföring tillsammans.

Nästan allt ett bolag gör inom traditionell marknadsföring går också att samla och göra i sociala medier. Den stora skillnaden är kapaciteten och snabbheten hos sociala medier, tajmingen är än viktigare. För att kunna hantera det krävs att samspelet mellan marknadsföring i traditionella och sociala kanaler är synkroniserad, säger Anders Ekhammar.

KOMPLEXITETEN MED sociala medier bygger även, enligt Anders Ekhammar, på att det för första gången finns en kanal som går ut på att vi ska integrera med varandra, och där många tror sig kunna vara sin egen journalist. Det tillsammans med att ett budskap kan få enorm spridning på kort tid gör att sociala medier som mediekanal har en enorm kraft. Samtidigt är Anders tydlig med att marknadsföringsmässigt måste vi hantera sociala medier som vilken annan kanal som helst och se dess för- och nackdelar.

– Som med all annan marknadsföring så måste man ha en tydlig strategi för sociala medier. I den strategin behöver såväl varumärkesbyggande aktiviteter som krishantering ingå, och allt däremellan.

Eftersom sociala medier är den i särklass snabbaste och mest komplexa kommunikationskanalen som vi har i verktygslådan behöver strategin vara tydlig och sträcka sig över hela spannet av aktiviteter. En kampanj eller ett budskap som lyfter i sociala medier kan för ett företag förändra allt över en natt och lika snabbt, om inte snabbare, går det att välta vilket bolag som helst om det blir fel och om kriskommunikationen fallerar. I mångt och mycket handlar grunden i sociala medier om det som vi inom PR har arbetat med i alla år, att paketera och kommunicera information och goda nyheter på ett för målgruppen attraktivt sätt, stödja kampanjer och förutse kommunikativa kriser, avhjälpa dem innan det händer eller hantera dem när de blir ett faktum.

FÖRDELARNA OCH MÖJLIGHETERNA med sociala medier är många, vi har till exempel äntligen fått en mediekanal som på riktigt går att mäta, och det i princip i realtid. Samtidigt är sociala medier en viktig kanal till köp eller annan handling. Säljdrivande kampanjer kan vara mycket kraftfulla och effektiva både för att få kunder till en fysisk affär eller e-handel, eller att agera på andra sätt. Som en varumärkesbärande kanal är sociala medier också stark, här handlar det om möjligheten att få spridning och engagemang kring ett budskap.

– Summan av detta är att sociala medier är den mediekanal som har det bredaste spannet vi så här långt har sett i marknadsföringsvärlden. Men det är fortfarande en av många kanaler och allt måste hålla ihop. Vi har inte att göra med en ny form av kommunikation, det är en ny kanal som ska användas för att nå de affärsmässiga målen. Budskapen och företagets erbjudande är och ska vara det samma.

ANDERS EKHAMMAR avslutar sitt resonemang och landar i frågan om byråval för sociala medier med att säga:

– Om det är nya byråer som specialiserat sig på sociala medier eller kommunikationsbyråer som under åren har breddat sig som är bäst lämpade för att hjälpa företag med att kommunicera i sociala medier låter jag vara osagt. Det måste vara upp till varje marknadschef att ta det beslutet, och tyvärr finns det inga rätta svar här. Man kan välja att ha en byrå som tar ett helhetsgrepp eller många som samarbetar utifrån sin spetskompetens. Men låt inte sociala medier bli en kommunikationskanal som särbehandlas så att samlade kommunikationen i slutändan inte hänger ihop. Hela kommunikationsorkestern måste spela i samma tonart, annars blir det dåligt. Och när strategin och planen är satt, ja, då är det lite som vanligt; den som gör det bäst gör hantverket.

 

Vill du veta mer, se: www.perspective.se