Kunskapsdelning – en avgörande nyckel till framgång

”Om man verkligen tror på att gratis digital kunskapsspridning kommer att löna sig, finns inget som hindrar att du har samma strategi fysiskt”.

[>> Artikel från Danji, Text: Elin Öster]

Den 8 januari 2016 grundades lundabolaget Danji. Med kunder som Volkswagen Group Sverige, Volvo Car Sverige, Skellefteå Kraft och globala retailjättar i ryggen, lanseras nu bolaget på den singaporianska marknaden. Fyra år av organisk tillväxt med små medel men stora krafter. Danji har sedan 2017 investerat i gratis kunskapsdelning i olika former som skapat långsiktiga och gynnsamma kundrelationer. Synen på gratis kunskapsdelning som en stark konkurrensfaktor har varit avgörande för det unga bolagets framgång.

CONTENT MARKETING UTAN GRÄNSER

Marknadsföringsstrategier utvecklas i takt med att fler företag inom samma bransch använder samma strategi. Eftersom själva målet med marknadsföringen är att sticka ut på rätt sätt och att finnas på samma plats som kunden, vill du inte vara som alla andra. När content marketing eller innehållsmarknadsföring blev en kommersiell strategi kunde den som skapade störst debatt och mest engagemang snabbt uppnå global synlighet. I dagsläget, när det fullkomligt flödar av både värdeskapande och mindre intressant content på digitala plattformar, behövs en ny strategi för att sticka ut. Danji, som under sitt första år skapat digitalt content med stor framgång, insåg precis vad som saknades – samtal och diskussioner i mänskliga möten.

SKAPA VÄRDEORD FÖR DIN MARKNADSSTRATEGI OCH LEV DEM FULLT UT

Inom både B2B-branscher och B2Cbranscher går trenden mot att kunder konsumerar mer och mer värdebaserat. Som konsumenter sätter vi ett företags värderingar allt oftare högre än pris och produkt. Baserat på konsumentanalyser som Danji genomfört kan trenden tydligast ses hos generation Z (födda från mitten av 90-talet). Därför behöver värderingar även genomsyra marknadsstrategin som en tydlig del av relationsskapandet med dina kunder eller blivande kunder. Det skapar i tillägg en enhetlig bild av kommunikationen som ska träffa kunden i hjärtat.

DANJI MASTERCLASS

Danji har baserat sin marknadsstrategi på värdeorden; akademiskt, lättförståeligt, värdeskapande och generöst. År 2017 bjöd Danji in till sin första MasterClass i Customer Experience med 10 st speciellt inbjudna deltagare och har sedan dess fortsatt med upplägget en gång i kvartalet. Med värdeorden som bas skapades ett stort mervärde för deltagarna som får tillfälle att diskutera, träna, lyssna på den senaste forskningen och knyta nya kontakter med varandra. Resultatet av fri kunskapsdelning är långsiktiga, hållbara relationer med kunder som ger tillbaka.

Om vi nu antar att relationer är det centrala i dagens B2B- och B2C-affärer, kommer du aldrig förlora på att vara den första som ger. Huruvida du sedan betraktar din kunskap som en gåva eller en produkt att betala för är upp till dig, det bestämmer ingen annan.

Danji är en ledande Experience Management-byrå som hanterar komplexa kund- och medarbetarupplevelser genom språk- och beteendeanalys. Genom djup förståelse av människors drivkrafter, beteende och incitament, driver Danji ökad lönsamhet och förebygger framtida utmaningar.

KONTAKT

Elin Öster, Marketing Director, Danji, elin.oster@danji.se