”Se robotarna som en möjlighet till fler jobb!”

Med en högre grad av automation går det att skapa fler jobb i Sverige. Det menar Cerold Andersson, vd på FANUC Nordic. Han ser allt fler företag flytta tillbaka produktionen till Europa och tack vare en hög grad av automation så går det att hålla tillverkningskostnaderna nere även här.

[Text: Lovisa Wallin, Foto: Viktor Holm -> FANUC Nordic (LÄNK)]

FANUC Nordic etablerades i Sverige 2013 men moderbolaget i Japan har utvecklat automation sedan 50-talet. FANUC är ledande inom industriell automation och tillverkar bland annat robotar, CNC-system och industrimaskiner. Att automatisera sin produktion är en nödvändighet för att kunna vara konkurrenskraftig, menar FANUC Nordics vd Cerold Andersson. I Sverige var industrin den största sektorn av BNP år 2020 och Sverige ligger i framkant inom industriell automation. Inom den svenska tillverkningsindustrin går det 258 robotar på 10 000 medarbetare. Det gör att Sverige har den högsta robottätheten i Europa, i den generella tillverkningsindustrin. Cerold ser automatiseringen av industrin som en möjlighet för fler företag att förlägga sin produktion här och skapa fler arbetstillfällen i Europa.

-Under pandemin stod många produktioner stilla till följd av hög sjukfrånvaro och det kastade ljus på hur sårbar en icke automatiserad produktion kan vara. Med en automatiserad produktion går det att producera trots att omvärlden skakar och det blir inte dyrare att producera i Sverige än i ett lågkostnadsland.

Cerold ser automatisering som en möjlighet till att kunna skapa fler jobbtillfällen i Sverige och Europa, för trots att automatiseringen är välutvecklad så krävs det kompetenta människor som sköter den. Att automatisera sin produktion handlar inte endast om att producera mer effektivt – det är även ett sätt att säkerställa produktionens kvalité. Cerold har jobbat inom industrin i många år och sett trenden skifta från förflyttning till lågkostnadsländer till att idag värdesätta europeisk produktion. Dagens konsumenter är mer medvetna och med en produktion närmre konsumenten så minskar onödiga transporter.

-Det är inte längre lika eftertraktat att producera i lågkostnadsländer. I Agenda 2030 står det tolfte målet för hållbar konsumtion och produktion – något som till viss del kan uppnås med en automatiserad och elektrifierad produktion. Det minskar transporter, skapar arbetstillfällen i Europa och är en kvalitetsstämpel som konsumenterna ofta eftertraktar.

Kollaborativa robotar, så kallade cobots, är det nyaste tillskottet inom robotvärlden. Det är robotar som är säkra för människor att samarbeta med och de är ofta mindre än en traditionell industrirobot. De kollaborativa robotarna har blivit särskilt populära inom logistikbranschen eftersom de är smidigare än en industrirobot, inte kräver några säkerhetsstaket och är enklare att installera. FANUC lanserade sin första kollaborativa robot redan 2015 och har sedan dess utökat med ytterligare nio modeller. Idag kan deras största kollaborativa robot lyfta 35 kg och den minsta 4 kg.

– Med kollaborativa robotar blir det enkelt för även mindre företag att automatisera, de kollaborativa robotarna tar inte lika mycket plats och många modeller går att ansluta till ett vanligt eluttag.

Enligt Cerold så finns det endast en väg framåt och den innefattar automation. I takt med att robotar blir enklare att installera och investera i, så blir det även enklare för mindre företag att börja sin resa med automation.

Vill ni automatisera er produktion? Kontakta FANUC Nordic (länk)