”Se robotarna som en möjlighet till fler jobb!”

Med en högre grad av automation går det att skapa fler jobb…