Nya regler för tävlingar och lotterier – ”gilla och dela”-lotterier

Vad vi förstår har det kommit nya regler angående tävlingar och lotterier. Innebär det att vi kan använda oss av ”gilla och dela”-lotterier på våra sociala medier, utan att detta kräver särskilt tillstånd?

[>> Artikel från Setterwalls Advokatbyrå]

Tack för denna högst aktuella fråga! I tidigare nummer av Marknadscheferna har vi redogjort för regleringen vad gäller lotterier vs tävlingar och det stämmer att det nu till viss del är nya regler som gäller. Tidigare var det nödvändigt att marknadsföringskampanjer som innehöll moment där mottagarna kunde vinna priser eller liknande, avgjordes genom en prestation (och att vinnaren därmed inte utsågs slumpmässigt) för att kampanjen inte skulle ses som ett lotteri och vara tillståndspliktig.

Den 1 januari i år trädde en ny spellag i kraft. Utgångspunkten är fortfarande att det krävs licens, eller med andra ord tillstånd, för att få driva den verksamhet som omfattas av lagen, såsom lotterier. I den nya lagen görs dock ett undantag från licenskravet för spel där deltagandet inte kräver betalning av en insats. Därmed är det inte för er som företag och marknadsförare lika avgörande längre om tävlingen avgörs av prestation eller av slump. Detta så länge ingen insats ska betalas av deltagaren.

Exempel på spel som inte kräver betalning av en insats är just arrangemang i sociala medier där företag uppmanar besökare att vara med i en utlottning av biljetter, pengar eller varor genom att ”gilla och dela” ett visst inlägg med sina vänner eller följare. Denna typ av arrangemang avgörs i de flesta fall med hjälp av slumpen, exempelvis genom att en vinnare lottas fram bland de som har ”gillat och delat”, varför reglerna om lotterier i övrigt måste följas. Men för att anordna dessa typer av utlottningar behövs alltså nu ingen licens eller tillstånd om deltagaren inte betalat någon insats.

Sammanfattningsvis ställer spellagen inte upp något licens- eller tillståndskrav för utlottningar, t.ex. efter att ha ”gillat och delat” ett inlägg på sociala medier, i marknadsföringssyfte – förutsatt att ingen betalningsinsats krävs av deltagarna. Kom dock ihåg att följa övriga bestämmelser i spellagen, samt andra tillämpliga regelverk, såsom marknadsföringslagstiftningen. Kalla inte heller er kampanj för just ”lotteri” då detta utmanar i onödan och kan tilldra sig oönskad uppmärksamhet. ”Utlottning” eller ”tävling” är bättre begrepp. Värt att notera är att vissa sociala medieplattformar kan uppställa egna krav på hur den här typen av slumpmässiga spel får gå till.

Slutligen och som alltid – lycka till med marknadsföringen!

 

Setterwalls är en av Sveriges ledande affärsjuridiska fullservicebyråer.

Per Lidman och Lovisa Dahl Nelson är affärsjuridiska advokater, huvudsakligen verksamma inom marknadsförings- och immaterialrätt.

Du når dem på: per.lidman@setterwalls.se, lovisa.nelson@setterwalls.se eller 010-690 04 00.