Vilseledande termer – ”miljövänlig”, ”klimatsmart”?

Vilseledande termer lockar konsumenter att handla produkter och tjänster- men hur får företag använda sig av lovord som ”miljövänlig” och ”klimatsmart” egentligen? 

[>> Artikel från Wistrand Advokatbyrå]

Utgångspunkten är att en generellt ska vara försiktig när en ger produkter olika attribut som kan vara vilseledande generellt, inklusive miljöpåstående som exempelvis ”miljövänlig”.

Med miljöpåståenden avses användning av påståenden, upplysningar eller symboler i marknadsföring som ger intryck av att företaget tar särskild miljömässig hänsyn, eller att tjänsten eller produktens innehåll, dess tillverkningssätt eller förpackning har sådana egenskaper.

Hur tjänster och varor marknadsförs är i dagsläget avgörande för konsumenter som ställer allt högre krav på att företagen tar ett samhällsansvar. Att använda sig av miljöpåstående kan vara den faktorn som påverkar en konsuments affärsbeslut. Vid användande av miljöpåståenden måste marknadsföraren därför noggrant iaktta marknadsföringslagstiftningens regler om otillbörlig och vilseledande reklam. I regel ställs höga krav på företagen att ska kunna styrka sina påståenden i marknadsföringen och inte sällan efterfrågas betryggande bevisning.

Om ett bolag t ex påstår att en produkt är ”miljövänlig” måste bolaget på ett tydligt sätt kunna styrka att produkten faktiskt är bra för miljön, inte bara att den är mindre dålig än andra alternativ. Därmed rekommenderas avgränsade och konkretiserade påståenden, eftersom onyanserade påståenden i princip är omöjliga att styrka.

Riktlinjer att utgå ifrån:

  • Budskapet i miljöpåståendet ska vara tydligt och välbalanserat utan överdrifter kring företagets eller produktens goda inverkan på miljön.
  • Det är den genomsnittliga konsumentens tolkning av miljöpåståendet som avgör om ett påstående upplevs som missvisande.
  • Ett Miljöpåstående måste kunna underbyggas av dokumentation som också bör finnas offentlig, t ex på företagets hemsida.
  • Miljösymbolerna ska vara förklarade i text med sin fulla innebörd.
  • Företag som marknadsför sig genom att de stödjer/samarbetar med välgörenhetsorganisation ska tydligt förklara på vilket sätt eller vad samarbetet innebär.

Vill du veta mer, kontakta: 

Erik Ullberg
erik.ullberg@wistrand.se 
+46 31-771 21 76 

Christel Rockström
christel.rockstrom@wistrand.se
+46 08-50 72 00 45

Wistrand är en av Sveriges största advokatbyråer med närmare 200 medarbetare på kontoren i Stockholm och Göteborg. Sedan 1915 har vi levererat affärsjuridisk rådgivning av högsta kvalitet till privata och offentliga aktörer i svenskt och internationellt näringsliv.