Nya regler angående stärkt skydd för geografiska beteckningar och registrerade varumärken och namn

Vi har förstått att nya regler angående stärkt skydd för geografiska beteckningar och registrerade varumärken och företagsnamn har börjat gälla. Vad innebär dessa förändringar för oss som företag?

[Länk >> Artikel från Setterwalls Advokatbyrå]

Det stämmer att nya regler infördes i befintliga lagar den 1 juli i år. Syftet är att stärka skyddet för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel samt förtydliga reglerna för registrering av varumärken och företagsnamn.

En av de huvudsakliga funktionerna med ett varumärke är att vara en kvalitetsstämpel, exempelvis genom att indikera särskild producent/särskilt ursprung av en vara. Genom en konvention som EU anslutit sig till och olika frihandelsavtal skyddas ett antal geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar, såsom Kalix Löjrom och Skånsk spettkaka, mot intrång. De nu aktuella förändringarna gör det möjligt att tillämpa varumärkeslagens bestämmelser om skadestånd och andra sanktioner vid intrång i geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar, exempelvis att vid vite förbjuda användning av en sådan skyddad beteckning. För er som företag innebär detta att ni fortsatt ska vara observanta vid användning av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar, men den större förändringen är att om och när någon annan använder dessa beteckningar på ett felaktigt sätt är det lättare att få sanktioner insatta mot dem.

Ytterligare en nyhet är ett utökat skydd mot registrering av varumärken och företagsnamn där den sökande är i ond tro. Ond tro i detta fall är när den sökande är medveten om att varumärket eller företagsnamnet redan innehar immaterialrättsligt skydd. Tidigare har en ansökan i ond tro varit ett s.k. relativt hinder mot registrering, d.v.s. att det varumärke som det ansöks om inte ska stå i konflikt med någon annans registrerade varumärke eller företagsnamn. I och med revisionen av lagen breddas bestämmelsens tillämpningsområde och omfattar nu också situationer där en registrering strider mot allmänna intressen. Detta innebär t.ex. att ett varumärke som strider mot goda seder och allmän ordning inte får registreras. För er som företag innebär de nya reglerna alltså ett starkare skydd för era varumärken och företagsnamn och gör det enklare för er att hindra registrering av varumärken och företagsnamn som inkräktar på en tidigare rättighet.

Sammanfattningsvis innebär de nya reglerna ett starkare skydd för geografiska beteckningar, ursprungsbeteckningar, varumärken och företagsnamn. Tidigare bestämmelser i de tillämpliga lagarna kvarstår. Var därför fortsatt noga med att freda er från andras intrång och var uppmärksamma på andras rättigheter och undersök om beteckningen ni vill använda är skyddad eller om det varumärke eller företagsnamn ni vill registrera tillhör eller används av någon annan sedan tidigare. På så sätt kan ni undvika sanktioner för användning eller hinder mot registrering av era egna varumärken eller företagsnamn och kan istället fokusera på det ni gör bäst – driva företag!

 

OM SETTERWALLS

Setterwalls är en av Sveriges ledande affärsjuridiska fullservicebyråer.

Per Lidman och Lovisa Dahl Nelson är advokater, huvudsakligen
verksamma inom marknadsförings- och immaterialrätt.

Du når dem på: per.lidman@setterwalls.se,
lovisa.nelson@setterwalls.se eller 010-690 04 00.