Nej, Facebook dör inte i år heller!

Under många år har media förhoppningsfullt skrivit på Facebooks dödsruna. Inga unga använder Facebook, inga gamla använder Facebook, medelålders använder Facebook allt mindre, med mera, med mera. Men är det sant?

[>> Artikel från IHM Business School, text: Håkan Aludd]

Sedan år 2000 har Internetstiftelsen i Sverige, IIS, levererat en årlig rapport om hur den svenska befolkningen använder informations- och kommunikationsteknik samt hur detta påverkar enskilda individer, familjer och samhället. För ett tag sedan kom årets rapport, och vill du hellre grotta ner dig i den själv, gå in på soi2017.se. Om inte, får du här mina reflektioner i sammandrag.

Facebook behåller sin plats som den absolut största plattformen och ökar med 3%, vilket innebär att 74% av svenska befolkningen är där. Mina egna reflektioner kring Facebook är att den värsta yran har lagt sig, och att man har ett sundare förhållningssätt till sin närvaro på plattformen.

TAPPAR DE YNGSTA MEN SENIORERNA ÖKAR

Ett argument från dem som förutspår Facebooks död är att de yngsta inte hittar dit, och visst har antalet minskat. I åldersgruppen 12-15 år (man får inte vara med på FB förrän man fyllt 13 egentligen) så har man tappat från 67% till 54% av målgruppen, men man ser också att när de når gymnasieåldern så är hela 93% av alla med. Från 26 år och uppåt ökar det i alla åldersgrupper och allra mest i gruppen över 76 år. Jag nämnde tidigare att beteendet på Facebook har förändrats ganska mycket, och jag tror att man i större utsträckning idag hittar sina intressesfärer (63% anger att de deltar i grupper) och det är där man umgås. Flödet har nog till viss del tappat i attraktionskraft, för att det fylls med en hel del sponsrade inlägg där antingen målgruppsdefinitionen är fel, eller där kommunikationsansatsen är fel.

MARKETPLACE OCH MESSENGER TAR MARK

I åldersgrupperna 16–54 år anger 55–76% att de är på Facebook dagligen, och jag tror det här kommer att öka i och med att Facebooks Marketplace – köp- och säljsidor – ser ut att öka för varje dag. Vi är många i landet som är sugna på att återanvända och göra fynd. Själv missade jag två gamla fina däckstolar med bara några minuter, och fin stenbeläggning med en halvtimma, och sedan dess är jag mer på hugget.

Facebook Messenger är kanske det som tydligast håller oss kvar i Facebooksfären just nu. 62% av befolkningen uppger att de använder Messenger, och förra året mättes det inte alls. Frågar man vad folk gör på Facebook, uppger 81% att de använder just Messenger.

Tittar man på WhatsApp, en meddelandetjänst lik Messenger, uppger 29% att de använder tjänsten, 8% dagligen. I kategorin är också Kik intressant med ca 25% av de yngre användarna upp till 25 år för att sedan rasa till ca 3% av resterande befolkning.

Här växer marknadsföringsmöjligheterna, men frågan är vad vi konsumenter tycker om att bli påhoppade även där?

VÄLGÖRENHETSORGANISATIONERNA FLYTTAR IN

Andra intressanta nyheter på Facebook är verktyget för insamling av pengar för ideella organisationer. Det har gått väldigt bra i USA och har nu lanserats i Europa. Barncancerfonden är en av de första svenska aktörerna ut, men det kommer nog många fler när verifieringarna blivit klara; kontrollen är minutiös. Detta kommer nog också att bidra till att insamlingsgalor och liknande i större grad kommer att ske på Facebook.

Samarbetet mellan Facebook och Eventbrite som möjliggör biljettköp direkt i Facebook, kommer att leda till att man kommer att spendera mer tid där. Eventbrite och Spotify har sedan i somras ing.ått ett samarbete, så nu kommer båda dessa aktörer sannolikt synas mer på Facebook. Sammantaget tror jag att många av oss kommer att hitta nya anledningar till vår närvaro på Facebook.

INSTAGRAM OCH SNAPCHAT

Facebook äger också Instagram, som är den näst största plattformen, med 53% av svenskarna som i olika utsträckning använder sig av kanalen, 31% dagligen.

Tillsammans med Snapchat står de för den största ökningen sedan förra året med ca 9%. De stora ökningarna för Instagram gäller i huvudsak åldersgrupperna 36 år och uppåt, då de redan hade stor penetration i de yngre grupperna.

SNAPCHAT ÄR ABSOLUT störst i åldersgruppen 12–25 år, där man har nästan 90% penetration. Aktivitetsgraden tenderar dock att minska i takt med att åldern stiger, och den kraftiga ökningen hos generationerna från 56+ är sannolikt ett resultat av att man vill kommunicera med sina barnbarn. Hela 2% av befolkningen över 76 år uppger att de använder Snapchat, spännande!

LINKEDIN OCH TWITTER

LinkedIn har visserligen en liten ökning från föregående år, och nu uppger ca 30% av svenskarna att de använder det i viss mån, men aktivitetsgraden är fortsatt låg. Störst är den i åldersgruppen 26–45 år och kvinnorna dominerar ganska kraftigt. Frågan är om det ens är en social plattform?

Förra året var Twitter den första av plattformarna som backade i antalet användare, de verkar dock ha hämtat igen det i år. Det dagliga användandet är dock fortfarande på låga 16%, och det ser ut som om den gamla sanningen står sig: 10% av användarna genererar 90% av innehållet. Det betyder att väldigt många bara läser innehåll utan att göra mycket annat än just det. Hur socialt är det?

LÄS MER

Det var en liten överblick över nuläget, men om du tyckte att detta var intressant, tycker jag du ska gå in på soi2017.se. Här finns hur mycket som helst att grotta och gotta sig i.