Maxa Snacket i en uppkopplad värld

Att vara marknadsförare har aldrig varit så utmanande som idag. Det har heller aldrig funnits så oändligt många möjligheter att lyckas. Men framgång för morgondagens marknadsföring kräver nytänk och en hel del mod.

[>> Artikel från Marknadscheferna]

Den tid då vi kunde förlita oss på en byrå för att skapa en kampanj som vi tryckte ut med hjälp av en stor mediebudget är sedan länge förbi. Då, när medielandskapet präglades av ett fåtal kanaler och när konsumenten hade få valmöjligheter, kunde vi känna att vi styrde över den bild vårt varumärke förmedlade. Idag är vårt medielandskap fragmenterat och digitaliseringen ger globalisering, ett högt tempo, konkurrens från oväntat håll och krav på transparens.

Dagens konsument styr vad hon väljer att lyssna på och när, och det finns ingen möjlighet att, såsom tidigare, tvinga på ett budskap på någon som inte vill ta emot det. Idag bygger allt på att förtjäna uppmärksamhet genom relationer, nätverk och dialog.

Förändringen som kommer med digitaliseringen påverkar inte bara marknadsorganisationen. Den påverkar hela företaget, och framförallt sättet man fattar beslut. Med dagens förutsättningar kan man inte fatta beslut i stängda rum för att därefter delegera kommunikation kring beslutet till en kommunikationsavdelning. De två hänger ihop och sker samtidigt.

Företag med VD i spetsen måste förstå och anamma kommunikation som en affärskritisk funktion i beslutsfattande. Man behöver bli bättre på att lyssna och föra dialog med både medarbetare, kunder och omvärld. Det är i den dagliga dialogen man på riktigt förstår sina kunders behov och önskemål, det är där man produktutvecklar och bygger relationer. Och VD och ledningsgrupp måste gå i bräschen och bli kommunikativa för att maxa snacket fullt ut.

MEN HUR GÖR MAN? HUR BYGGER MAN EN KOMMUNIKATIV ORGANISATION, SOM MAXAR SNACKET?

1) Gör hemläxan.
Se till att ni har ett tydligt ”varför” – ett uppdrag i form av en mission som alla anställda känner sig delaktiga och engagerade i. Spika också ner er vision, så att ni vet vart ni är på väg och kan navigera dagliga beslut därefter. Jobba igenom era värderingar, det vill säga vad som är rätt och fel i sättet ni bedriver affären, innan man agerar ”fel” och ifrågasätts. Se till att alla anställda brinner för detta! Inget av detta får vara en pappersprodukt som arkiveras som ett ledningsgruppsdokument, det måste leva genom dagliga beslut och agerande.

2) Skapa kommunikativa ledare och kommunikativa medarbetare.
Se till att ha en enkel och begriplig Social Media Policy på plats och börja därefter utbilda och inspirera anställda kring de digitala plattformar som finns. Inför ett tillåtande klimat där man uppmuntrar att testa nytt. Använd gemensamma hashtags (se #lifeatspotify och #insideklarna) för att samla snacket, jobba med en innehållskalender för att undvika spretighet och lyft de kommunikativa stjärnor som finns på företaget så att de kan inspirera övriga.

3) Mät framgång.
Följ utvecklingen kring de människor ni når och det antal ni lyckas engagera. Fundera på att mäta hur era kommunikativa ledare och medarbetare bygger sina personliga nätverk via exempelvis Klout. Glöm inte att fira både framgång och misslyckanden.

LIDER NI AV en tyst organisation, där ingen vill kommunicera och bidra till företagets varumärkesbyggande? Då har ni med största sannolikhet misslyckats med punkt nummer ett, som faktiskt är det svåraste. Utan den kan man inte förtjäna utrymme i medarbetares sociala kanaler.

Ett exempel på en kommunikativ organisation är Max Hamburgare. Företaget grundades av en norrländsk entreprenör, och drivs idag av de två sönerna. De är oerhört duktiga på att lyssna och föra dialog med sina medarbetare, kunder och omvärld, och har gjort så under många års tid. Tack vare detta var de snabba på att anamma Vego-trenden, och de snappade enkelt upp kundernas önskemål om nya produkter i sortimentet.

När en grupp kunder startade ett upprop för att få ta del av ”Oumph-lådan” på alla Max Hamburgares restauranger hade de kunnat hänvisa till att det tar 9-10månader att lansera en ny produkt i restaurangen. Istället var de snabba att tillmötesgå kundernas önskemål genom att maila ut en instruktion till alla restauranger om vad rätten skulle innehålla, och därefter återkoppla detta till kunderna. Resultatet blev förstås en hel del fin PR, men framförallt enormt lojala och stolta kunder.

VAD HÄNDER MED MARKNADSAVDELNINGEN? FÖRSVINNER BEHOVET AV MARKNADSFÖRARE NU?

Även framöver kommer experter behövas, och de digitala plattformar som präglar vårt medielandskap kräver en hel del kompetens. För trots att vi frångår de tunga reklamkampanjerna kommer vi fortsatt behöva förstärka vår närvaro. Men vi gör det i form av ständig närvaro i kundens köpresa, där vi säkerställer att finnas med relevant innehåll som förstärks genom köpt media. Men det huvudsakliga uppdraget för morgondagens marknadsavdelning blir att bygga den kommunikativa organisationen som Maxar Snacket.

OM KARIN ZINGMARK
Karin Zingmark har över tjugo års erfarenhet av att driva förändring inom området kommunikation från bl.a. Microsoft, Viasat och MTG. Hon är en flitigt anlitad rådgivare och föredragshållare inom digital kommunikation och ledarskap. Maxa snacket är hennes debutbok.