Livsstilsanalys – mer information om de egna kunderna inför bearbetning av en ny marknad

De flesta företag tror att de har bra koll på sina kunder och de målgrupper de försöker nå med sina produkter och tjänster. De vet ofta inte att det nu finns ännu mer sofistikerade verktyg för att lyckas ännu bättre.

[>> Artikel från Marknadsinformation Sverige]

Marknadsinformation är branschledande när det gäller digitala tjänster för målgruppsurval, kundanalys och registervård och deras kontaktyta sträcker sig mot och når ut till de viktigaste beslutsfattarna i den svenska företagsfaunan. Bland uppdragsgivarna finns bland andra giganter som PostNord, Apple och Microsoft.

Tillsammans med danska Geomatic har man nu introducerat ett verktyg för analys av konsumenter som leder till djupare kunskap om befintliga kunder.

– Vi är inte nere på individuell nivå utan avgränsar till väldigt små geografiska områden och i vart och ett av dem kan vi läsa in mycket information utan att påverka den personliga integriteten, säger Niklas Linder.

– Instrumenten för att ringa in potentiella kunder blir helt enkelt bättre med den här typen av livsstilsanalys.

LINDER OCH HANS kolleger har märkt ett ökat intresse av de nya möjligheterna. I en hårdare konkurrens i de flesta branscherna ställs det högre krav på att anpassa budskapen till respektive målgrupp.

– Ja, det ligger ju i varje marknadschefs ansvar att veta så mycket som möjligt om sina kunder. De flesta har bra koll redan idag, men vi visar hur man kommer till nästa nivå.

Geomatic beskrivs som den moderna uppstickaren i en bransch som tidigare kört på i invanda hjulspår. Att just Marknadsinformation AB jobbar med Geomatic ser Niklas Linder inte som en slump.

– Vi vill gå i bräschen, säger han. De flesta av oss som jobbar här har mer än 15 års erfarenhet men att vi hela tiden tagit kliv framåt och vuxit med 30 procent varje år under de senaste åren, hänger så klart samman med att vi aldrig velat sitta still i båten, att vi alltid velat vara i framkant.

MED LIVSSTILSANALYSEN GÅR det nu att ringa in allt från fritidsintressen och miljömedvetenhet till öppenhet för ny teknik, internetanvändande, mediavanor, användande av sociala medier, politisk hemvist, motionsvanor och hälsa med mera.

– Våra kunder får en helt annan insyn i sina egna kundstrukturer, menar Peter Lindhe, försäljningsansvarig hos Marknadsinformation.

– Utifrån det kan vi skapa målgrupper eller livsstilstyper som ’aktiva barnfamiljer’, ’köpstarka seniorer’, ’guldkant i tillvaron’ och ’välbeställda livsnjutare’. Totalt har vi nu 34 sådana olika livsstilstyper.

– Och utan att slå mig för bröstet vill jag påstå att livsstilsanalys är den stora grejen för de svenska företagens marknadschefer i dag, menar Peter Lindhe.

– Vi skriver aldrig någon på näsan om hur de ska jobba, men vi ger en vägledning till att skapa så bra resultat som möjligt.

LIVSSTILSANALYS
– Ett sätt att få mer information om de egna kunderna inför bearbetning av en ny marknad

Ju mer du vet om de befintliga kunderna desto lättare kommer du att välja rätt målgrupper. Aktiva barnfamiljer och köpstarka seniorer är två av totalt 34 olika livsstilsgrupper som alla utmärker sig på olika sätt. Konsumtionskraft, medievanor, intressen och utbildning är några av de områden som varierar mellan de olika livsstilsgrupperna.

Analyserna i conzoom bygger på en mängd olika informationsdatabaser, bland andra hela Orvesto Konsumentdatabas, SCB statistik, folkbokföringsregistret samt fastighets- och fordonsinformation.

Marknadsinformation Sverige AB, i samarbete med Geomatic a/s, hjälper dig att analysera befintliga kunder och ta fram nya målgruppsurval inför din DR- och TM-kampanj.

MER INFORMATION PÅ www.marknadsinformation.se