Är vi på väg att gå tillbaka till det gamla sättet att marknadsföra?

Kontext istället för cookies. Storytelling istället för produktinfo. Hjärta istället för hjärna. Frågorna är många för oss som marknadsförare och på senare tid har vi sett en tydlig trend att vi återgår till mer traditionella sätt att marknadsföra.

[Länk >> Artikel från Keymobile, Bild: Adobestock]

Tekniken har utvecklats i snabb takt och i dagsläget finns ofantligt mycket mer data att tillgå för att optimera sina digitala kampanjer, läsa av sina målgrupper och djupgräva i köpbeteenden. Men i takt med att användandet av data får hårdare restriktioner blir det svårare att enbart bygga kampanjer med datastyrningar. Ser vi på marknaden i stort finns en tydlig trend att kontexten blir allt viktigare.

Kontext istället för Cookies

Vi ser en förändring på marknaden. Cookies blockas av Apple, Firefox och Ad-blockers. Svårigheterna med att nå Iphone-användaren via datastyrningar har aldrig varit så hög men hur stor är omfattningen och hur många har då Iphone i Sverige?

Femtiotvå procent är svaret, 52% av Sveriges befolkning som dessutom har en högre spend än Android-användaren.

På Keymobile gjorde vi en egen teknisk mätning där vi jämförde vårt medielager. Mellan januari och augusti har vi haft 18 miljarder annonsplatser tillgängliga för köp fördelat på cirka 350 sajter i Sverige. 59% av dem surfade från en iPhone och och 41% från en Android.  Men, tittar vi på köpen så har hela 84% av alla annonsköp varit på Android och endast 16% på Iphone.

Vad betyder då detta?

Eftersom köpsystemen inte kan identifiera Iphone-användare baserat på cookies styrs annonsvisningarna över till Androidtelefoner. Datastyrningar kan alltså leda till att vi missar sex av tio konsumenter; en stor del av vår kanske mest aktuella målgrupp.

Detta betyder att kontext och miljö blir än mer viktigt än förut. Vi kan se i våra kampanjer att annonser som syns i rätt kontext, med ett budskap som tilltalar och är relevant för målgruppen, presterar långt över de som endast förhåller sig till datastyrningar.

Vill man jobba med data bör man anpassa sin strategi för Android respektive Iphone för att inte missa 60% av mobilanvändarna.

Storytelling istället för produktinfo

Vi har blivit vana att höra om den senaste innovationen eller att “nu har kameran gått från x,y,z till x,y,z upphöjt till 10”. Det kan vara svårt att relatera till och inte helt enkelt att komma ihåg. Vi ser nu istället hur vi går tillbaka till storytelling.

Storytelling handlar om att skapa en berättelse. Det är också där med lättare att komma ihåg. När man lägger in målade beskrivningar i en berättelse, hur någonting smakar eller luktar eller hur saker ser ut, aktiverar din hjärna flera fördelar samtidigt.

Men storytelling och varumärkesbyggande handlar också om att skapa emotionella band till dina kunder. Vi människor är inte så rationella som vi gärna vill framställa oss själva. Oftast fattar vi ett beslut grundat på känsla som vi sedan rättfärdigar med logiska argument. Så en emotionell bindning till ditt varumärke väger tungt vid köp.

Hjärta istället för hjärna

IAB höll i höstas ett Youtube-seminarium som de kallade “Branding Talks” som mer djupgående berättar om just denna trend.

Vi har sett att fokus har skiftat. Vi har under en tid nu fokuserat väldigt mycket på att jaga data, klick och direktköp istället för att bygga starka varumärken. Konsumenten har gått från att vara en människa med en komplex känslokompass till att ses som ett klick på Google som ska generera i direkt försäljning. Vad är då problemet med detta?

Ett bolag som endast har fokuserat på att generera klick eller köp är i stort sett helt anonymt för konsumenten. Under tuffare perioder när marknaden förändras och fler spelare tillkommer eller när konsumenten ska omprioritera sina finanser, exempelvis under en kris, så kommer denne alltid att vara lojal mot varumärket som den känner igen och känner sig trygg med. Långsiktighet i sin marknadsföring och is i magen för att bygga varumärke är det som många tufft har fått erfara när de har svårt att få tillbaka sina konsumenter vid kärvare tider.

Räckvidd, frekvens och tid spelar roll. Se till att synas upprepade gånger och få din målgrupp att förstå vad ditt varumärke står för och vill förmedla. Skapa en hälsosam relation där dina konsumenter använder sina emotionella känselspröt och känner lojalitet.

Vill du veta mer? Maila johan.naslund@keymobile.se