Hur skulle vår email se ut om vi lät Millennials bygga den idag?

EN FRÅGA VI STÄLLDE OSS FÖR 3 ÅR SEDAN VAR: KOMMER INTE VI ATT VILJA KUNNA KOMMUNICERA MED VIDEO ÄVEN I MAIL FRAMÖVER? Vi skulle nu vilja sticka ut hakan och påstå att den upplevelse vi idag har i vår mailbox, kommer att drastiskt omdefinieras de kommande åren.

[>> Artikel av CannedMe]

Idag kollar vi vår mail ofta. Väldigt ofta. I en undersökning publicerad i en artikel skriven av Business Insider svarade 33% av deltagarna att de kollar sin mail ”throughout the day”, med andra ord kontinuerligt genom hela arbetsdagen. Med det sagt, är mailen idag den överlägset mest använda kommunikationskanalen när vi inte är närvarande med personer vi talar med i arbetslivet. Eftersom att mailen inte har förändrats på något betydande sätt de senaste 10 åren, tror vi att vi också funnit oss i hur det fungerar utan att reflektera kring vilka begränsningar mail faktiskt har.

Tittar vi på hur vi Millennials (oftast definierat som personer födda i mitten på 80-talet till 00-tal) kommunicerar idag – ser vi snabbt att text är långt ifrån det enda sättet att kommunicera när vi vill vara personliga. Vi använder istället video som skickas lätt med t.ex Snapchat, Instagram eller Facebook till våra nära och kära för att kunna förmedla känslor och visa vad vi gör.

Man ska inte underskatta det beteende vi idag ser hos unga – T.ex den lavinartade konsumtionstillväxten av VOD (Video On Demand) med YouTube i spetsen. Där är det de personliga kanalerna med “oredigerad video” som driver trafiken på grund av att man får följa de faktiska personerna i deras vardag.

För oss är det mest intressanta att förstå hur vi i framtiden kommer att vilja kommunicera för att bygga bättre personliga relationer. Detta bör ligga som grund till vilka tekniska lösningar man nyttjar. När vi vill visa något eller förmedla en känsla till de som vi kommunicerar med när vi inte är närvarande, kommer vi med all säkerhet att spela in antingen oss själva, vår miljö, eller vår skärm.

Inom arbetslivet idag, är det enkel text som står för majoriteten av den kommunikation som ska leverera de känslor vi som företag vill förmedla till våra potentiella och existerande kunder. Det har tidigare varit såväl ett tekniskt hinder som en ovana att kunna kommunicera med en kameralins på ett naturligt sätt. Nu när denna tekniska barriär faktiskt är eliminerad, tycker vi att man som marknadsförare, säljare, kundansvarig och bolagsledare ska fråga sig

– Hur kan vi bygga närmare relationer med våra presumtiva och befintliga kunder med hjälp av video?

MILLENNIALS HAR REDAN TAGIT STEGET TILL VIDEO – NU ÄR DET DAGS FÖR FÖRETAG ATT GÖRA DETSAMMA
Hade vi låtit ungdomar mellan 25 och 35 år idag omdefiniera hur de skulle vilja kommunicera i arbetslivet, skulle video säkerligen vara the way to go om man har som mål att vara tydlig och personlig med sin kommunikation med potentiella och existerande kunder. Givetvis skulle möjligheten att kunna skicka text också finnas kvar, men antagligen inte på det sätt vi använder mail idag. Det skulle troligtvis vara en mer chatliknande upplevelse.

Det som är tacksamt i detta skede, är att de flesta redan idag har både en mobil och dator som man kan spela in med. När man kombinerar detta med att det fortfarande är ett ungt och omoget koncept – finns det all världens möjligheter för att kunna komma in tidigare än konkurrenterna och skörda den frukt som personlig video faktiskt innebär när vi vill bygga bättre relationer!

Vill du veta mer, kontakta Olle Fredemo m: +46 763 97 85 92 
webb: www.canned.me 
e-mail: olle@canned.me