Höstens konferenser & event blir: Hybrider!

I förra numret av detta magasin hade vår artikel rubriken ”2021 – året för hybrideventets genombrott”. Då var det vår prognos, och nu ser vi att den har slagit in!

[Artikel från Trippus -> Text: Mats Nyberg, Illustration: Good Studio]

När vi ställer frågan till våra kunder hur deras kommande event kommer att se ut svarar en övervägande majoritet att det kommer vara hybridevent. Samma sak gäller internationella studier, där är det klart att hybrideventet kommer vara normen och det baseras främst på tre saker:

 1. Deltagarna kan välja hur de ska deltaga, digitalt eller på plats.

 2. Arrangören har möjlighet att vara flexibel i sin planering.

 3. Det kommer i framtiden förväntas från deltagare, utställare, partners etc att det går att närvara både fysiskt och digitalt.

Vad är då ett hybridevent?

Det är ett event som både genomförs fysiskt och digitalt där vi använder teknik för att koppla ihop deltagarna på plats med dem på distans. Med hybridevent får deltagare på plats och på distans samma möjlighet att vara med och interagera och bidra.

Under pandemin när i princip alla event var helt digitala och vi längtade som mest efter att allt skulle bli ”som vanligt” igen, var det många som trots allt fick nya upplevelser som de inte vill vara utan. Digitalt kunde arrangörer nå större målgrupper med fler besökare. Deltagare uppskattade effektiviteten med att kunna vara med på distans, att inte behöva resa etc. Detta gjorde det tydligt att efterfrågan på att kunna delta digitalt skulle överleva pandemin och finnas kvar även när vi börjar träffas fysiskt igen.

För oss på Trippus har det här inneburit ett fullt fokus på att bygga lösningar för att tillmötesgå denna nya efterfrågan. Under 2021 har en mängd kunder arrangerat event, mässor, konferenser och seminarier på Trippus digitala plattform och återkopplingen har varit mycket positiv – vilket inte minst antalet återkommande kunder är ett tydligt bevis på.

Hur kan vi vidareutveckla våra event när hybriden är det nya normala?

När vi möjliggör deltagande både på plats och på distans får vi en större flexibilitet i hur vi kan utforma våra event. Måste ekonomisiffrorna presenteras under den fysiska höstkickoffen? Kanske kan den presentationen lika gärna göras digitalt, för att verkligen fylla tiden när vi ses fysiskt med aktiviteter som verkligen bygger team och skapar sammanhållning. Måste produktpresentationer, utbildningar och utställningar pågå under vissa specifika dagar? I vissa fall kan dessa event göras permanent tillgängliga för att göra dem ännu lättare att delta i för besökarna, och ännu mer effektiva för arrangören. Här ser vi hur event och digital kommunikation växer ihop. Det som tidigare var en plattform för att skapa event vid specifika tillfällen blir idag en digital kommunikationsplattform som kan användas löpande över tid.

På det här sättet kan vi nå fler befintliga och potentiella kunder på ett effektivt sätt. Fler presentationer kan hållas på mindre tid och till en mycket lägre kostnad än om de skulle genomföras fysiskt. Samtidigt är det också en möjlighet att kunna utbilda internt vilket gör att effektiviteten ökar ytterligare.

Som vi alla ser så utvecklas behov och tjänster väldigt snabbt just nu och vi försöker hålla oss uppdaterade om vad som händer på marknaden. Vi är därför väldigt intresserade av hur ni ser på höstens event och vilka behov ni har.

Ta gärna kontakt med oss för en dialog kring detta så kanske vi kan hjälpa varandra framåt, oavsett om vi får en affärsrelation eller inte.