Ledningsgrupper – rädda miljön med modern resepolicy och mötespolicy!

Bästa medlem i ledningsgrupper i svenska företag. Här kommer ett inlägg från mig personligen (inte som VD i Marknadscheferna). Jag blir lite förskräckt när jag nu hör många vänner och kollegor som via sina chefer och företag blir ”inkallade” att arbeta 100% på sina kontor, efter att pandemin nu verkar ha lagt sig. Detta efter att ha blivit tvingade att enbart arbeta hemma en längre tid. Har vi inte lärt oss någonting? Eller har vi, som chefer, sådant kontrollbehov att vi inte klarar av att ändra oss?

[Text: PeO Axelsson, Foto: Gabriella Duraffourd]

Pandemin har givit oss nya möjligheter och nya verktyg

Ingen har ju missat alla nya möjligheter vi fått med Covid-pandemin. Vi har lärt oss att arbeta hemma eller på distans. Vi har utrustat våra hem och sommarstugor med bra bredband och vettiga arbetsplatser. Vi har lärt oss att ta både interna möten och kundmöten via kanaler som Teams och Zoom. Detta för att vi i över ett och ett halvt år blivit tvingade till detta. Men, fördelarna med det här arbetssättet har visat sig vara många.

”Välkomna tillbaka – nu kör vi ”som vanligt”

Är det då fler än jag som reagerat på alla glada tillrop i sociala medier i stil med rubriken ovan? Det finns inget ”som vanligt”. Utveckling sker hela tiden och nu har vi fått ett rejält skutt i utvecklingskurvan, som jag personligen tycker vi bör ta till vara på bästa möjliga sätt.

Självklart ska vi tillbaka till jobben och till våra kunder. Självklart ska vi träffas och jobba med teambuilding. Självklart ska vi skapa värdefulla evenemang och möten. MEN, vi måste fundera på hur vi ska göra detta på bästa möjliga sätt.

Allt vi kan vinna på att tänka nytt – vinster för miljön, arbetsmiljön och företagets ekonomi

Vi har en miljöutmaning i världen:

Om alla som kan arbetar på distans 1-2 dagar i veckan minskar det vår pendling med 20-40%. Tänk vad bara detta kan innebära för utsläpp, trängsel och miljö.

Om vi tar ex 20-40% av våra kundmöten digitalt även i framtiden så minskar detta t ex resande och arbetstid.

Vi har en utmaning att behålla kompetent arbetskraft:

Folk är olika. En del gillar att arbeta på arbetsplatsen, medan andra uppskattar distansarbete. De flesta tycker nog att en mix är bäst.

Livspusslet för medarbetare är ofta svårt att få ihop. Genom delvis distansarbete kan detta underlättas, då man slipper pendlingstid. Och framförallt slipper en del tjänsteresor.

En sak är säker. Den som blir tvingad in i ett system som inte passar kommer inte att må bra – och på sikt byta arbetsgivare. Så viktig är frågan för många.

Det finns pengar att spara:

För företaget finns det stora pengar att spara på att tänka till:

Besparingar finns i form av mer nöjda medarbetare med lägre sjukfrånvaro, mindre kontorsytor, lägre resekostnader i tjänsten med mera. Pengar som kan användas på utökad arbete med bättre arbetsmiljö och bättre teamskapande aktiviteter.

Ta snabbt fram en ny policy för distansarbete och arbetsresor – Ex. ”20-30% bättre”?

Varje företag måste ju ta fram sin policy kring detta, och beroende på vilken typ av verksamhet man har. Men, man kan inte låta det ske av slumpen genom att varje chef tar sina egna beslut.

Distansarbete: ta detta som en del av företagets miljöarbete. Sätt ett mål på att arbeta hemma vissa %.

Tjänsteresor: samma sak här, en del av miljöpolicyn. Sätt konkreta mål på hur stor del av kundbesök etc som ska göras fysiskt respektive digitalt.

Vad innebär då detta för exempelvisresebranschen och fastighetsbranschen?

Självklart kommer detta att påverka både resebranschen och fastighetsbranschen. Men, det är inte självklart att det bara blir negativt. Med mer distansarbete ökar behovet av konferenser och kick-offs på hemmaplan med medarbetare. Med minskat behov av kontorsyta kan man hitta nya lösningar i form av kontorshotell/flexibla arbetsplatser med en högre kvalitet på arbetsmiljön. De som tänker till kommer att kunna ta marknadsandelar.

Slutlig uppmaning – agera nu!

Ta in frågan nu i era ledningsgrupper och vänta inte in något krångligt policyarbete. Ge era medarbetare riktlinjer nu för vad som gäller 2022. Låt inte slumpen och enskilda chefer avgöra. Det kan komma att bli kostsamt. Både för företaget och miljön.

//PeO Axelsson, peo@marknadscheferna.se