Filmat webinar: 4 åtgärder som skyddar ert varumärke samt ökar värdet på ert bolag

Filmat webinar (från Marknadschefskongressen 2021)

>> Se filmade föredraget här (Youtube)

Tema: 4 åtgärder som skyddar ert varumärke samt ökar värdet på ert bolag

Talare: Per Ahlström

Digitaliseringen ställer andra krav på syn och hantering av varumärket. Exempelvis sker varumärkesintrång idag primärt på nätet och nya hot mot varumärket aktualiseras ständigt. Per Ahlström ger er 4 konkreta åtgärder ni kan ta för skydda och öka värdet på ert bolag.

Mer info på: https://portsgroup.com/