Digitaliseringen ställer krav på hantverket

Alla discipliner inom marknadsföring är ett hantverk. Det finns lagar, regler och forskning som i kombination med erfarenhet och kreativitet skapar framgångsrik kommunikation. Oavsett om det är en DR-kampanj som ska locka till köp eller en PR-aktivitet som rullas ut så behöver hantverket göras och med digitaliseringen kan effekten mångdubblas.

[>> Artikel från Perspective Communication]

Tack vare den digitala utvecklingen inom kommunikationsbranschen är produktion och distribution av kommunikation tillgängligt för alla. Vem som helst kan bygga en webbplats eller layouta en broschyr. Och med allt smartare distributionskanaler till medias redaktioner kan vem som helst fylla reportrarnas inkorg med företagets senaste nyheter. Vi intervjuade Anders Ekhammar, delägare på PR-byrån Perspective Communication, för att höra hur detta påverkar PR-branschen.

– I grunden är det oerhört positivt. Fler får upp ögonen för hur kraftfullt det är att få ut sina nyheter i rätt mediekanaler och hur viktigt det är att ha en bra relation till media. Samtidigt får varje nyhet som skickas ut allt större konkurrens på redaktionerna som dessutom blir allt mindre. Det gör att det idag är ännu viktigare att veta hur man gör nyheten stark och hur den ska kommuniceras till media på bästa sätt.

DISTRIBUTIONSKANALERNA TILL REDAKTIONER, journalister och influencers är idag många och möjligheterna att sprida sina nyheter är oändliga. Enkelheten och snabbheten i de digitala distributionskanalerna och hur snabb responsen är ställer allt hårdare krav på kommunikatören.

– Digitaliseringen ställer krav på hantverket. Idag får en bra nyhet oerhört snabb spridning. Ofta kan man på ett par minuter se om nyheten får grepp i de digitala mediekanalerna. Samma sak, eller kanske ännu viktigare, är det när inte så bra nyheter sprids om bolaget. Då är snabba och tillförlitliga kommunikationskanaler fantastiskt att arbeta med, men budskapet och vad som kommuniceras kan då vara avgörande för verksamhetens framtid, säger Anders Ekhammar.

MED STÖRRE MÖJLIGHETER att sprida bolagets nyheter ökar också kravet på hur man ska kommunicera för att få önskad effekt. Det gäller för all kommunikation och när det är enkelt och går snabbt är det än viktigare att hantverket finns där.

Mer info – www.perspective.com