”Det är dags att kommunicera jämställt”

Flera kända varumärken har den senaste tiden fått uppmärksamhet för sin normbrytande reklam. Men fortfarande bygger majoriteten av marknadskommunikationen på traditionella normer och stereotyper. I nyhetsmedia går utvecklingen trögt, bara en av fem experter i media är kvinnor. – Det är hög tid att vi börjar kommunicera mer jämställt, menar Rebecca Sinnerstedt, kundansvarig på PR-byrån Perspective Communication.

[>> Artikel från Perspective Communication]

SOM MARKNADSCHEF HAR du möjlighet att förändra. Kommunikation, PR och reklam påverkar vår bild av världen. – Det förstärker och bygger föreställningar om vem som gör vad, det påverkar hur vi ser på oss själva och andra. I värsta fall kan det befästa fördomar, i bästa fall bryta dem. Ert företags kommunikation är med och formar samhället, säger Rebecca Sinnerstedt.

MEN EN KAN också vända på det. Det är nämligen inte bara bra att kommunicera jämställt och representativt ur ett samhällsperspektiv, det är också smart.

– Att visa en bredd av människor; kvinnor, män och andra, unga och gamla, med eller utan funktionshinder, från olika delar av världen, gör att fler känner igen sig och det visar att ni som företag bryr er vilket stärker varumärket. Att lyfta fram någon som bryter mot normer och sticker ut kan också skapa medial synlighet, säger Rebecca Sinnerstedt.

I en global undersökning av nyhetsmedier från 2015 (Who makes the News/Räkna med kvinnor) är svenska nyhetsmedier inte ens topp tio när det kommer till jämställdhet. Av dem som får komma till tals i media i Sverige är en tredjedel kvinnor och endast en femtedel av experterna är kvinnor. Rättviseförmedlingens undersökning Rättvisaren från 2016 visar att 8,1 procent av de som syns i nyhetsmedia har utomeuropeisk bakgrund. Om en jämför med befolkningen i stort så är samma siffra 19,3 procent. Nyhetsmedia är alltså inte representativ för hur vår befolkning ser ut.

– Vi som jobbar med PR och marknadsföring kan hjälpa nyhetsmedierna på traven. Eftersom många medier försöker tänka på att rapportera jämställt så kan era tips vara extra värdefulla, säger Rebecca.

MEN HUR GÖR DÅ EN FÖR ATT KOMMUNICERA JÄMSTÄLLT?
– Det är inte enkelt att bryta gamla mönster, det krävs arbete, men här nedan kommer några tips som är bra att börja med, säger Rebecca Sinnerstedt.

Räkna och mät
Siffror kan kännas trubbiga men de är mer tillförlitliga än magkänslan.

Vilka uttalar sig i era pressmeddelanden?
Är det alltid män? Finns det någon annan som har samma eller liknande kompetens?

Har ni en kvinnlig potentiell expert?
Tipsa media! Även personer med utomeuropeiskt ursprung är underrepresenterade som experter.

Vilka roller har männen och kvinnorna?
Ofta framställs män och kvinnor i stereotypa roller där männen är experter, medan kvinnor talar om egna erfarenheter.

Vilka syns i ert bildmaterial?
Titta på er reklam, hemsida, sociala medier, nyhetsbrev och pressbilder. Oftast är det smala, vita, heterosexuella personer utan funktionshinder som syns. Att bryta detta gör att fler människor känner igen sig och känner sig välkomna hos er. Hur de porträtteras spelar också roll.

Inspireras och ta hjälp
Att ändra hur en gör saker är inte helt lätt. Så inspireras av de som vet mer, till exempel: Rättviseförmedlingen, Genusfotografen, nätverket Allt är möjligt, Nina Åkestam (reklamforskare), Maria Edström (medieforskare).

Lev som ni lär
Som med allt annat är det viktigt att vara genuin, annars riskerar det att slå tillbaka.

Vill du veta mer, kontakta:
Rebecca Sinnerstedt, Perspective Communication, www.perspective.se