Kombinationen av professionell SEO och PR: Optimerar ditt bolags kommunikation

Tänk dig att du står på scen på en gigantisk arena. Publiken består av tiotusentals människor som inte vill annat än att köpa dina produkter, tjänster eller din bottenlösa kunskap. Problemet är bara att du inte har en aning vilket språk de möjliga kunderna och publiken pratar och förstår…

[>> Artikel från Perspective Communication]

Det har aldrig varit viktigare att veta hur Google och andra sökmotorer värderar innehåll och det aldrig varit viktigare att kommunicera och uttrycka sig på rätt sätt för att få dessa att bli intresserade, menar Gabriel Ghavami, CEO för GO MO Group, som tillsammans med Lars Sjögrell, PR-konsult på Perspective Communication, under våren håller välbesökta seminarium i Stockholm och Göteborg kring vikten av att kombinera kvalitativ SEO (Search Engine Optimization/sökmotoroptimering) med långsiktigt och klokt PR-arbete.

DET FINNS DOM som hävdar att om du inte hamnar på ”första sidan” på Google så är du körd. Det torde vara en sanning med modifikation men klart är:

→ De flesta produkter och tjänster söks idag via Google (97 procent av svenskarna som söker på nätet har Google som förstahandsval när de ska göra en sökning efter information, en plats eller en produkt/tjänst). Rannsaka dig själv; hur ofta letar du på Googles sida 2 och 3..?

→ För att nå framgång här så måste man veta två saker (minst): Vad söker möjliga kunder på och hur formulerar de sig – och förstås; vad gillar, förstår och premierar Google?
– I kommunikationsbranschen kommer ständigt nya ”måsten”. Inte minst vi i branschen är duktiga på att hitta på nya namn och benämningar på gamla sanningar och dramatisera innebörden. ”Gör du inte si eller så… så är du chanslös i framtiden…”. Sanningen är sällan så dramatisk, säger Lars Sjögrell, PR-konsult på Perspective Communication, och fortsätter:

– Dock har det inte tidigare under min yrkeskarriär varit viktigare – eller enklare – att ta reda på det som behövs och sedan kommunicera på rätt sätt och därmed optimera sin kommunikation. Jag som PR-konsult och före detta journalist är inte expert på teknik och hur exempelvis Google värderar allt som görs på internet. Men kombinerat med GO MO Groups kompetens inom SEO har vi tillsammans en oerhörd träffsäkerhet i det som vi producerar för våra kunder.

IDAG HAR NIO av tio svenskar köpt varor eller tjänster på nätet enligt IIS (Internetstiftelsen i Sverige). Samtidigt visar en granskning gjord av Dagens Industri att åtta av tio styrelsemedlemmar i svenska bolag saknar digital kompetens.

– Det är förstås orimligt om vi har ambition att konkurrera på en global marknad även i framtiden. Och det handlar inte om att ledningen själv ska ha detaljkunskap utan bara att man inser hur ens kunder beter sig – och framför allt kommer att bete sig – i sin köpprocess. Tidigare har SEO- och PR-byråerna mer eller mindre sprungit åt varsitt håll. Idag är vi klokare och samarbetar för att effekterna av det är oslagbara. Vi och Perspective ligger väldigt långt fram, säger Gabriel Ghavami.

Mer information:
LARS SJÖGRELL, Perspective Communication, www.perspective.se
GABRIEL GHAVAMI; GO MO Group, www.gomogroup.com