När Facebook och Google inte räcker till

Google och Facebook levererar fantastiska annonsprodukter för stora som små företag, enkelt att agera och enkla rapporter som är lätta att förstå. Men dessa kanaler är inte de enda kommunikationskanalerna och ofta saknas kopplingen till CRM-data för dessa kanaler, vilket gör att du går miste om kunddimensionen i kommunikationen

[>> Artikel från Digital Brain Nordic]

 

Utmaningen inom marknadsföring är att omsätta dina kundinsikter i korrekt och effektiv marknadsföring, för bättre nykundsbearbetning och prospektering. Och ju mer du vet om dina existerande kunder, desto bättre blir resultatet av detta arbete. Även om Google och Facebook har väldigt bra annons- och insiktsprodukter så begränsas man som marknadsförare till att omsätta dessa insikter och data i respektive kanal.

Som marknadsförare måste man förstå begränsningarna i det media som man köper kommunikationen i. Exempelvis så innebär inte nyckelordet ”sneakers” i Google AdWords att det är med 100% säkerhet någon som vill köpa sneakers. Detta gör inte annonseringen irrelevant, men det finns alltid ett inbyggt potentiellt ”spill” som man måste vara medveten om.

Likaså med Facebook, om du väljer att styra mot ett särskilt intresse så innebär det inte att alla i målgruppen har exakt detta intresse. Man kanske har gillat en sida på grund av att man känner den som äger sidan, för att alla andra kompisar gillat den eller för att det finns en inbyggd status i att följa sidan.

Desto närmre du kan matcha din kunddata och dina kundinsikter mot dina kanalval och annonsstyrningarna som driver kanalen, desto mindre blir ”spillet” och desto bättre blir ROI:n på din marknadsföring.

Ett buzz-word just nu är ”Customer 360 view”, och detta är mycket viktigt. Särskilt i en tid där konsumenterna vill ha en hög grad av personalisering, även när konsumenten saknar en relation till varumärket. Faktorer som ”on-time” och ”on-que”, det vill säga att konsumenten vill ha information när det passar hen och i exakt rätt kontext, är ytterligare en utmaning.

Detta gör att du som marknadsförare måste knyta dina kunddata närmre din marknadsföring, för att få utväxling på vad du redan vet och även följa upp marknadsaktiviteterna kopplat mot nykundsförvärv och mätning av denna. Detta har sina egna utmaningar i form av teknik, kompetens och budget. Men framförallt så behövs det information som är pålitlig, i alla stegen. Så att du jämför äpplen med äpplen och päron med päron.

Så hur bygger man då detta lager av information som går att omsätta i alla kanaler? Som gör prospekteringen mätbar? Och hur gör man det med alla de krav som ställs på er genom GDPR?

Det handlar om att skapa 360-vyn, utifrån sina egna kunder och sin egen syn på dem. Och påföra information som är pålitlig och skalbar, på ett integritetsmässigt säkert sätt.

Det gäller att omsätta data till information, och informationen till insikter.

Digital Brain Nordic har tagit fram en spännande produkt som låter dig matcha in verifierad kunddata mot agerbar online-data och låter dig göra matchningen mellan CRM-data och prospektering. Tillsammans med verktyg för uppföljning och insikter bygger du din 360-vy av dina kunder.

Brain Insights är plattformsoberoende så att ni kan arbeta i era existerande system – lösningen gör data och information till en service istället för teknik.

Kontakta gärna Digital Brain Nordic för mer information eller för att boka ett möte för att diskutera era digitala möjligheter och vad ny digital teknik innebär för era affärer: contact@brainnordic.com

Martin Bergqvist, VD Digital Brain Nordic AB
LÄNK: http://brainnordic.com/hello/