Den hybrida arbetsplatsen ställer nya krav på digitalt ledarskap

IT-infrastrukturs- och säkerhetsspecialisten Conscia har rekryterat Daniel Siberg som ny försäljnings- och marknadschef (CSMO). Daniel har en diger internationell karriär bakom sig och kommer senast från tjänsten som vice vd för Microsoft Sverige. Vi ställde några frågor till Daniel för att veta mer om resan från Microsoft till Conscia, hans arbete med det digitala ledarskapet och varför han tycker cybersäkerhet är en marknadsfråga. 

 

Berätta, varför väljer du att byta från Microsoft Sverige till Conscia Group?

Conscia är ett otroligt spännande företag att vara på helt enkelt. Den digitala utvecklingen accelererar över hela Europa och Conscia växer snabbt samt har fantastiska medarbetare, certifierad expertis, goda kundrelationer och starka ägare. Kunderna vill idag använda teknik precis var och när de vill och det kräver tillförlitlig och säker IT-infrastruktur, som är just det Conscia levererar. Det kan de göra genom mycket goda leverantörsallianser, en portfölj av attraktiva automations- och molnbaserade it-tjänster och en ökad egen programutveckling.

 

Vad tar du med dig för lärdomar från din tid på Microsoft?

Microsoft har varit en fantastisk erfarenhet. Jag har fått möjligheten att växla mellan försäljning, marknadsföring och finans och samtidigt utvecklas som ledare. Jag började min karriär som analytiker på annonsförsäljning och slutade som vice vd för den svenska verksamheten. Dessutom hade jag förmånen att jobba tre år i Seattle för företagets högsta ledning. Där fick jag möjligheten att lära mig hur ett av världens största företag arbetar med leads och transformation. Allt detta har kokat ned i insikter om att allt är möjligt och en förståelse för hur man förändrar samt skapar en kultur för tillväxt där människor trivs, inte minst genom det digitala ledarskapet.

 

Det digitala ledarskapet låter spännande, kan du berätta mer om hur du jobbade med det?

Digitalt ledarskap handlar om att leda människor på distans vilket har aktualiserats under pandemin. För min del blev det verklighet redan tre år före pandemin eftersom jag då ledde ett team där två tredjedelar satt i Dublin och en tredjedel i Stockholm. Under distansarbetet blev det uppenbart att när det fysiska mötet försvinner och det mesta kommuniceras via text finns det utrymme för misstolkningar. Något som enligt min erfarenhet snabbt kan eskalera till problem. I dessa lägen blir det tydligt hur viktigt det är att vi som ledare arbetar aktivt med våra team under digitala omständigheter för att få en fungerande organisation.

 

Nyckeln till att lyckas är att fokusera på självledarskap hos teamet samt vara tydlig och inkluderande i sin kommunikation. I praktiken handlar det om att sätta en tydlig målbild, skapa rutiner och aktivt fira gemensamma segrar. Likaså är det viktigt att se medarbetarna och värna om hur de mår, deras tid och expertisområden, så att de lägger sin energi på det de kan bäst. Jag skapar tydlighet och trygghet i att medarbetarna har mandat, även på distans. På så sätt kan jag delegera och lita på att det som är viktigt också blir gjort.

 

Nu kliver du in som försäljnings- och marknadschef för Conscia. Hur kommer du arbeta för att förklara värdet av cybersäkerhet för kunderna?

Först och främst måste man utgå ifrån företagens utmaningar och problem innan man kan berätta vad lösningen är. Generellt idag är att alla organisationer är hotade och kan bli hackade. Ransomware har ökat med 1000 procent och vd:ar runt om i världen ser nu cybersäkerhet som en av de tre största hoten mot tillväxt. I en sådan verklighet blir nätverken avgörande och intelligent monitorering och kontroll av dessa är av största vikt, vilket är Conscias hemmaplan med en rad lösningar. En annan utmaning är att kunderna har svårt att navigera i ett alltmer komplext cybersäkerhetslandskap. Då finns Conscias certifierade experter till hands.

 

Skulle du beskriva cybersäkerhet som en marknadsfråga? Det vill säga, tycker du att cyberattacker påverkar varumärkets anseende?

Absolut! Cyberattacker har en fundamental påverkan på hela varumärket. Det finns till och med hela företag som har gått under på grund av ransomeware. Ett annat exempel är Coop som tvingade ha majoriteten av sina 800 butiker stängda under fyra dagar, vilket ska ha kostat livsmedelskoncernen 100 miljoner kronor. Allt på grund av en utpressningsattack som drabbat en leverantör till Coop, och därigenom även Coop. Utpressningsattacker är ett stort problem både ekonomiskt och för varumärket.