Toppledare är som elitidrottare – de vill hela tiden bli bättre

Framgångsrika företagsledare har mycket gemensamt. De tänker alltid utifrån helhet. De lyckas i flera olika branscher under sin karriär. Deras strategiskt ledarskap handlar om att fatta beslut baserat på siffror, analyser, information och att kunna spana in i framtiden. Ledarskap handlar ju om att skapa framtid. För sin organisation och ägare, men främst för sina kunder. Magnus Frennmark, Vd på Fitness24Seven är en sådan ledare.

[Artikel från Magasinet Marknadscheferna->Skribent: Mats Holmér, Foto: Mats Högberg & Freddy Billqvist]

Framgångsrika ledares främsta kännetecken kan beskrivas som hög energinivå. Det stämmer väl in på Magnus. Som VD och koncernchef för Fitness24Seven har han varit med om att öppna gym i hela Sverige och i ytterligare 4 länder på 3 kontinenter. Fitness24Seven har i skrivande stund  260 globalt, varav 161 i Sverige och öppnar hela tiden nya anläggningar. Magnus höga energi har varit en förutsättning i hans ledarskap när han har lett arbetet i att ta Fitness24Seven från imponerande 186 miljoner när han började för 9 år sedan till idag fantastiska 1,1 miljarder. Varje år med stark vinst. Även under pandemiåret 2020, vilket ingen av de andra 5 stora i branschen lyckats med. Du kan inte vila dig till framgång, lika lite som du kan vila dig till bättre kondition. Fitness24Seven är öppet för träning dygnet runt.

Världen kryllar av gym. Vad skiljer ut Fitness24Seven? Det kan ju inte bara var dess tillgänglighet 24/7? Magnus vill att gymbesökarna på Fitness24Seven ska erbjudas mycket mer än större muskler, bättre kondition och balans, som man kan utveckla på vilket gym som helst. Ja, till och med hemma. Han vill ge dem en upplevelse som ska sträcka sig från första minuterna av första besöket på ett av deras gym, till ett medlemskap över flera år. Conrad Hilton sa: ”Be my Guest!” Och det är känslan av gästvänlighet som genomsyrar bolaget. Du ska känna dig välkommen, som jag automatiskt gjorde vid mitt första besök på huvudkontoret i Lund. Känslan har upprepats vid varje besök sedan dess. En upplevelse som är synonym med den företagskultur som man vill ska prägla alla anläggningar i världen. Oavsett varför man är där, för att träna eller om man är anställd. Vare sig det är i Malmö, där det första gymmet i kedjan öppnades 2003, eller på någon av de andra anläggningarna i världen.

Få andra branscher har så starkt gästfokus som hotell och gym. På både hotell och gym tillbringar man fler timmar än hos någon annan man köper varor eller tjänster av. Flera timmar i sträck som hotellgäst eller regelbundet flera gånger i veckan som gymbesökare. Detta skiljer dessa två branscher från de flesta andra.

Hos Fitness24Seven måste det finnas en atmosfär som håller dygnet runt, oavsett vid vilken tid du valt att träna. Även de timmar då gymmet är obemannat. Du är mer gäst än kund. Som Vd för en gymkedja måste du skapa förutsättningar för trivsel och utmaningar för både medarbetare och kunder, alltså en stark positiv kultur. Fitness24Seven ska vara inbjudande för alla.

Magnus är en kulturskapare. Han vet att företagskultur är som kondition, man måste arbeta på den varje dag för att inte tappa det man byggt upp. Och man måste göra ännu mer för att förstärka den. Att både bibehålla och utveckla en företagskultur där varje anläggning håller öppen dygnet runt och där fler öppnas i snabb takt sätter alla som är involverade i företaget på prov. Alla måste vara kulturbärare. Medarbetare bemöter inte kunder som företagsledningen behandlar kunder. De bemöter kunder som företagsledningen bemöter dem.

I tv-program som Undercover Boss kan vi se företagsledare besöka olika delar av företaget under täckmantel för att få veta hur det egentligen är att både vara anställd och kund. Ofta får de en uppskakande upplevelse. De hade inte anat hur det var därute. Som Vd för en global kedja har man ingen möjlighet att besöka alla anläggningar regelbundet. Men, man måste vara den som slår an tonen som ska hålla genom hela organisationen så den når alla kunder och attraherar nya.

Vid ett senare tillfälle ska jag fråga Christian Ask hur man gör detta på Fitness24Seven. Christian är den som startade bolaget, satte den ursprungliga tonen och som fortfarande är dess ägare. Han förtjänar en egen artikel. Vilket blir när jag lyckas fånga honom för en intervju. Christian har även han både hög energi och ett högt tempo.

Gymmets läge är för Fitness24 Seven oerhört viktigt. Magnus har rekryterat sin nyetableringsansvarige från McDonalds och det görs noggrann research innan varje ny etablering. All nyetablering sker i egen regi. Man äger inte lokalerna, men man äger alla sina gym, oavsett var i världen man är. Inga licenser eller franchisetagare arbetar idag under Fitness24Seven’s varumärke. Detta för att säkerställa samma kvalitet och kultur på alla anläggningar. De flesta ledare jag träffar har av naturliga skäl svårt att svara på vad deras företagskultur består av. Har du merparten av din personal samlad på samma plats är kultur inte lika viktigt som när personalen är spridd över världen, med bara några få medarbetare på varje anläggning.

Och till sist. Varför går man på gym? När man utgår från olika personers motivation, visar det sig att mycket få av oss motiveras av tävling. Inte ens specifika resultat kommer särskilt högt på motivationsskalan. Men vad är det då som får oss att gå och träna på gym? Nästan 90% av dem som besöker ett gym i Sverige gör det med samma syfte, nämligen att må bra. Vilket gör att månadskostnaden på 249 kr i månaden för ett gymkort hos Fitness24Seven ger dig otroligt mycket värde för nästan inga pengar alls.  ●