Därför startades det nya K7

Kommunikation omfattar idag fler discipliner än någonsin och alternativen och möjliga vägar att nå sin målgrupp har aldrig varit fler. Kraven på kunskap och bredd på byråerna har heller aldrig varit större. Därför startades K7 hösten 2019. Nybildade K7 består i grunden av fyra stycken enskilda byråer med lång erfarenhet inom sin profession. Totalt har K7 cirka 40 medarbetare.

[>> Artikel från Perspective Communication, Författare: Oscar Wiktorsson, foto: Anna Sigge]

K7 ÄR EN BYRÅ som består av fyra etablerade byråer: BRV Agency (Migaloo), Fusion Experience, Momentum Sverige och Perspective Communication. Alla byråer är specialister inom sitt gebit, har lång erfarenhet och var och en av byråerna står på egna ben till vardags och har gjort det i många år. Men när man samarbetar under K7-varumärket så fungerar man som EN byrå med en kundkontakt, en projektledare och så vidare.

– Med K7 kan vi garantera spetskompetens inom alla kommunikationsdiscipliner. K7 är en tydlig anpassning till det nya kommunikationslandskapet, till större företags och större upphandlingar behov och krav. Att säga att man är en fullservicebyrå är ganska enkelt. Att leva upp till det när det verkligen gäller är det väldig få som klarar av, säger Lars Sjögrell, vd och grundare till pr- och kommunikationsbyrån Perspective Communication.

Man behöver inte gå många år tillbaka i tiden till när pr som verktyg på allvar började bli en del av ”kommunikationspaletten”. Efterfrågan ökade väsentligt och kunderna började ställa krav på sin befintliga reklambyråpartner att pr var en efterfrågad kompetens. Raskt fanns det en pr-gardin på hemsidan hos många av Sveriges reklambyråer.

Någon djupare kunskap om pr saknades dock ganska ofta. Ofta skolade man om en copywriter… Idag har den digitala kommunikationen seglat upp som nästa ”måste-ha”-verktyg. Efterfrågan är stor och därmed dags för nya och ganska innehållslösa erbjudanden från de traditionella byråerna om att ”vi kan minsann digital kommunikation och vet precis hur Google fungerar”.

– Det där med fullservicebyråer går lite i cykler, ungefär som inhousebyråer. Gemensamt är att de sällan lyckas hålla hög, eller tillräckligt hög, kompetens inom alla discipliner. Vid större kommunikationsupphandlingar efterfrågas idag kompetens som sällan finns under samma tak. Ändå är kön ganska lång av byråer som säger sig kunna leverera allt som har med kommunikation att göra. Styrkan och kvalitetsgarantin hos K7 ligger i att varje byrå lever och utvecklas på egna meriter. Momentum har varit en ledande byrå inom sitt gebit i 25 år. Det är odiskutabelt. Samma med Fusion och medarbetarna där som är några av de mest erfarna i Sverige inom event och möten. Och Stefan Jakobsson, grundaren till BRV Agency, har startat och lett några av de mest framgångsrika digitalbyråerna. Huruvida vi på Perspective kan pr och kommunikation eller ej, får någon annan bedöma. Det faktum att vi varit igång i över 20 år tyder förhoppningsvis på något, säger Lars Sjögrell.

De fyra byråerna sitter tillsammans på Kungstorget 7 i Göteborg, därav namnet K7. Samarbetet över byrågränserna har varit intensivt under flera år – även innan man bildade det gemensamma bolaget K7.

– Exempelvis har Momentum och Perspective samarbetat i snart tio år och suttit i samma lokaler i drygt fyra år. Hos Momentum finns kunskap och erfarenhet som vi på Perspective saknar och vice versa. Båda byråerna insåg tidigt att ett nära samarbete gynnade slutleveransen och därmed kunden, säger Lars Sjögrell.

När senare även Fusion och BRV Agency flyttade in kom det nya spetskompetenser i huset och fler samarbeten över gränserna föll sig naturligt.

– Det faktum att varje byrå inom K7 också förväntas ”överleva” på egna me- riter, att utveckla medarbetare och byrå i konkurrens med sina branschkollegor borgar förstås för hög Här är exempelvis inte event- och mötesexpertis bara ett affärsområde inom ramen för en fullservicebyrå. Det är ett eget expertområde. Och det samma gäller för de andra inom K7, säger Jesper Svensson, vd och grundare av Fusion Experience.