Därför rekommenderar vi externa talare

Det finns flera olika bra anledningar till varför företag anordnar en föreläsning. Det kan bland annat vara för att medarbetarna ska inspireras och motiveras i sitt dagliga arbete. Det kan också handla om att förklara förändringar i organisationen eller nya målsättningar.

[Artikel från Athenas -> BESÖK deras hemsida här]

Vem är det då som ska hålla i föreläsningen? Är det VD eller någon från styrelsen? Även om det finns många saker som kan hanteras inom organisationen så finns det ett extra värde i att använda externa talaren. Skälet till det är följande:

Erfarna talare

Konsten att kommunicera är en förmåga som inte alla klarar av. Att en person är expert inom ett visst område innebär inte alltid att denne klarar av att förmedla sin kunskap till andra. När du bokar en professionell föreläsare undviker du ofokuserade och röriga presentationer. Samtidigt får du en föreläsning om det som publiken är intresserade av. Professionella talare har scenvana och de vet också hur de ska göra för att motivera och inspirera publiken.

Nya perspektiv

Går det bra för ert företag? Vilka är era styrkor och i vilken riktning ska företaget utvecklas? Arbetssätt och företagskultur inom organisationen kommer att avgöra i vilken riktning företaget kommer att gå i framtiden. Av erfarenhet vet vi att det finns en risk att fastna i gamla vanor. Det kan vara svårt att se världen med nya ögon och komma med nya idéer eller göra saker på ett nytt sätt. Många människor gör på samma sätt som de alltid gjort eftersom det har fungerat tidigare. Dessa människor kan vara svåra att övertyga om fördelen med nya strategier.

Människor är generellt sett dåliga på att hantera förändringar eftersom vi föredrar att göra saker på samma sätt som vi alltid har gjort. Externa talare brukar lyckas bättre med att kommunicera förändring och nya ideér. Genom att välja en föreläsare som inte är anställd inom företaget får ni nya sätt att se på er befintliga verksamhet.

Expertis

Olika människor är experter på olika saker vilket innebär att det är viktigt att anlita en expert inom kommunikation när ditt företag ska kommunicera ett viktigt budskap till de anställda. Att anlita externa föreläsare, coacher och konsulter gör att du kan hjälpa de anställda och erbjuda dem rätt expertis. Kanske arbetar ni med specifika ämnen under en viss period? I sådant fall är det en bra idé att använda externa talare.

Inspiration

Människor älskar att inspireras av andra som kommunicerar på ett unikt och personligt sätt. Några människor tycker om en viss typ av talarstil och andra gillar en annan stil. Detta gör att det är bra att anlita en extern talare som kan anpassa sig till publikens önskemål.

Några exempel

Våra talare möter en ny publik varje dag vilket innebär att de är bekanta med olika arbetsmetoder och organisationer. De använder sin erfarenhet för att ge just ert företag rätt verktyg. Genom att använda exempel som är baserade på erfarenhet gör föreläsarna det tydligt hur en viss metod kan fungera för just ert företag. Talarna kombinerar sin expertkunskap med erfarenhet. Innan föreläsningen får du möjlighet att prata med talaren om hur föreläsningen kan skräddarsys. För era specifika önskemål inom organisationen.

Varför inte gå igenom våra rekommenderade föreläsare för att se vem som ni på ert företag tror skulle passa er bäst? Självklart kan alla våra talare skapa anpassa sig utifrån era önskemål och som ger er det resultat ni vill ha.

INTRESSERAD av att boka talare? ->Klicka här