Nya förutsättningar när traditionella mediekanaler blir digitala. En komplex värld fylld med möjligheter.

Möt Sara Wendle från digitalbyrån Dwise.

Stora och breda kanaler har länge varit en arena för stora varumärken med gigantiska marknadsbudgetar. Har denna arena nu förändrats? Jag skulle absolut säga JA på den frågan. Kanaler som TV, Digital Utomhus och Radio&Podcast är nu i hög grad tillsammans med Online Display transformerade till att erbjuda sitt annonsutrymme programmatiskt. Låt oss direkt reda ut några möjligheter och utmaningar som följer med denna transformation.

 

Möjligheter

Flexiblare budgetar

Många kanaler och publicister har tidigare anpassat sina annonspaket på ett sätt som selekterar bort kunder med begränsad budget. Direkt access via köpplattformar, med möjlighet att själv styra sin budget, gör det enklare att kontrollera förutsättningarna gällande sina digitala annonskampanjer.

Effektivare målgruppstyrning

Möjlighet att applicera förstapartsdata eller andra typer av datakällor gör att man effektivare kan rikta sin annonsering till önskad målgrupp.

Snävare geografisk styrning

Ett minne blott är att anpassa sin geografiska styrning utefter publicistens regler och förutsättningar. Nu kan du själv välja om din kampanj ska drivas lokalt, regionalt eller nationellt. Fler möjligheter öppnar sig att rent taktiskt välja ut de geografiska områden som passar just din kampanj, varför inte med lokalt anpassade budskap.

Möjlighet till bredare mediemix

Flertalet undersökningar och analyser stödjer att den totala effekten på kampanjer har större hävstång desto fler kanaler och medier man adderar till sin kampanj. Att vi nu effektivare har tillgång till fler kanaler och medier och direkt kan planera kampanjer ger större möjlighet att bibehålla en bredare mediemix inom aktuell budget.

Effektivare processer

Att vara uppkopplad programmatiskt innebär att leden blir kortare mellan bokning, leverans och rapport. Vi är således inte beroende av att förhandla vår kampanj med en säljare, inte heller att skicka in material eller samla in rapporter från respektive publicist som är inblandad i kampanjen.

Utmaningar

Val av plattform

Likt de flesta branscher är det konkurrens mellan olika leverantörer som erbjuder programmatiska köp. Här gäller det att välja rätt utifrån sitt förväntade behov. Utmaningen är dock ofta att det är svårt i förväg att definiera detta, vilket behov man har uppkommer ofta på vägen och risken är då att man redan är inarbetad i en köpplattform man lagt ned mycket tid på att lära sig.

Multipla plattformar

För att ha tillgång till ett komplett utbud av mediekanaler och dess styrningar krävs det i många fall att man jobbar i parallella system (DSPer) och med olika teknikleverantörer. Olika DSPer har olika tekniska förutsättningar vilket medför ytterligare utmaningar.

Teknisk kompetens

Att effektivt bemästra den uppsjö av köpplattformar som den programmatiska arenan erbjuder kräver många gånger en relativt hög teknisk kompetens och erfarenhet. En fungerande kampanjuppsättning är dessutom beroende av ett fungerande samspel mellan flera plattformar som SSP, DSP, DMP och Ad-server.

Den snabba utvecklingen av plattformarna ställer krav på användaren att hålla sig uppdaterad och anpassa sig till ständigt nya förutsättningar.

Risk för fallgropar

Även om programmatisk annonsering har fantastiska möjligheter till att effektivisera marknadsföringen har den samtidigt många fallgropar. När man tar kontrollen av sina egna kampanjer så följer också ett eget ansvarstagande för att hantera uppsättning och optimering, ett ansvar som tidigare tagits av publicisten. En optimeringsåtgärd kan påverka andra faktorer som kanske inte syns vid en första anblick. Här krävs erfarenhet att förstå mekaniken bakom plattformarnas funktionalitet.

 

Om Sara Wendle

Sara har i 24 år haft olika roller inom digital marknadsföring, från ad-tech bolag, publicist- och mediebyrå-branschen. Som kundansvarig på Dwise kan Sara utnyttja sin erfarenhet i kombination med den senaste tekniken för att skapa de mest effektiva kampanjerna för sina kunder.

Om Dwise

Dwise är en byrå med fokus på kundanpassade digitala kampanjer via Nordens största mediekanaler och publicister. Vi hjälper både slutkunder och byråer med paketerade kampanjlösningar baserad på programmatisk annonsering. Vi kombinerar kort sagt kanal med relevant teknik.

Utmaningen med komplexiteten i det programmatiska ekosystemet blir ofta en tröskel till förändring vilket gör att man blir kvar i traditionella köpmönster. Vi ser ett stort intresse och vilja hos våra kunder att ta vara på de nya digitala möjligheterna. Vi hjälper dem att ta sig över tekniktröskeln vilket ofta ger dem flera fördelar gentemot deras konkurrenter.

 

Vill ni diskutera era möjligheter, välkommen att kontakta mig eller någon av mina kollegor.

Sara Wendle

Tel: 070-431 48 00

Mail: sara@dwise.se

Webb: www.dwise.se